Obrada Zaduženja Dodatnih Troškova

Navigation:  Tutorijali Rada Programom Za Upravitelja >

Obrada Zaduženja Dodatnih Troškova

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Definicija zaduženja dodatnih troškova Obveznika

 

Ponekad je potrebno zadužiti Obveznike sa dodatnim troškovima Zgrade, uz obračun same Pričuve. Postoje dvije vrste dodatnih zaduženja za Obveznika:

zaduženje po površini prostora u m²

fiksnim iznosom zaduženja

 

Kako bi zadužili Obveznike za dodatne troškove Zgrade, potrebno je u informacijama Prostora Zgrade za koje se dodatni trošak odnosi, unijeti iznose troškova u za to predviđena mjesta za svaki Prostor posebno.

Nakon knjiženja Zaduženja i obračunatih dodatnih troškova u Salda-Konte Obveznika, troškovi se u svim izvještajima prikazuju odvojeno, ali se u obračunima stanja sumiraju sa iznosom Pričuve.

 

Dodatne troškove moguće je i naknadno unijeti u već izrađena zaduženja u modulu Obrada Zaduženja Obveznika, ali je potrebno ponovo proknjižiti te stavke u Salda-Konte Obveznika, a postojeće stavke u Salda-Kontima Obveznika izbrisati prije knjiženja novih stavaka sa dodatnim zaduženjima (ili ručno promijeniti obradom stavaka zaduženja u Knjizi Salda-Konti).

 

VAŽNO

Ukoliko se promjene ne izvrše u obje knjige, u Knjizi Zaduženje Obveznika i Salda-Konti Obveznika, stanja računa neće biti izjednačena!

 

Izrada i obrada zaduženja dodatnih troškova Obveznika

 

1.Odaberite Poslovne Knjige iz Glavnoj Alatnoj Traci te izaberite Prostori
 
clip0089
 

2.Otvoriti će se forma za pregled Prostora po Zgradama
 
clip0090_zoom80
 
 

3.Potrebno je kao prvo odabrati Zgradu za koju se izrađuju dodatna zaduženja. Izborom Zgrade prikazati će se svi Prostori Zgrade na Evidenciji Prostora.

4.Sada izaberite Obrada Prostora (izabran je prvi prostor, ali možete izabrati i neki drugi sa liste)

5.Otvara se forma za obradu Prostora
 
clip0091_zoom80
 
 

6.Za svaki prostor na Listi Prostora za kojeg vrijedi zaduženje Dodatnog Troška, potrebno je unijeti vrijednost u jedan od ponuđenih polja za unos dodatnog troška.

Dodatni Trošak (m²)

Dodatni Trošak Fiksni
 
(moguće je unijeti/kombinirati i obje vrijednosti, koje će se pravilno obračunavati pri zaduženju, iako je to rijedak slučaj potrebe, pa nije poželjno unositi obje vrijednosti)
 

7.Nakon unesenih vrijednosti za svaki prostor sa Liste Prostora (ili samo onih Prostora na koje se dodatno zaduženje odnosi) odaberite Spremi Promjene

8.Nakon spremanja promjena, možemo pokrenuti Izradu Zaduženja Obveznika čiji je postupak već opisan u prethodnom poglavlju Brzih Tutorijala.