Ima li mogućnost izvoza WEB Izvještaja na Portal Upravitelja?

Navigation:  Najčešća Pitanja & Odgovori >

Ima li mogućnost izvoza WEB Izvještaja na Portal Upravitelja?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Da. Program sadrži integrirani sistem za automatizirani izvoz Izvještaja Obveznika na Portal Upravitelja koji potom prihvaća i servira Izvještaje.

Nudimo uslugu izrade cjelokupnog modernog rješenja Portala za Upravitelje koji uključuje i poseban modul posluživanja Izvještaja za Obveznike pojedine Zgrade.

 

Modul za Predstavnike Zgrade je prilagođen za rad i jednostavnu sinkronizaciju sa programom MojaZgrada.NET.

 

Više informacija o konfiguraciji Web izvještaja pogledajte u poglavlju Izvoz WEB Izvještaja za Predstavnike

 

Ukoliko vam je potreban brzi WEB Izvještaj (Izvještaj u HTML formatu) kojeg sami možete dalje prenijeti na Web stranice ručno, imate i tu mogućnost prilikom pregledavanja Izvještaja. Više pogledajte u poglavlju Brzi Web Izvještaj