Šifranik Usluga/Radova

Navigation:  Referenca Alata Programa > Šifranici >

Šifranik Usluga/Radova

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Šifranik Usluga/Radova

 

clip0062_zoom75

 

Šifranik Usluga/Radova sadrži popis svih Usluga i Radova koje Partneri obavljaju za Upravitelja.

Šifranik ne dolazi popunjen sa informacijama prilikom instalacije programa, već ga morate popuniti samostalno prema potrebnim uslugama i radovima vaših Partnera.

 

Prema potrebi, Šifranik možete urediti te promijeniti unesene informacije sa funkcijom Obrada

 

Obavezno spremite promjene nakon obrade