Šifranik Banaka

Navigation:  Referenca Alata Programa > Šifranici >

Šifranik Banaka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Informacije o Šifranicima

 

clip0128

 

Šifranik Banaka

 

clip0030_zoom75

 

Šifranik Banaka sadrži popis svih Banaka registriranih u Hrvatskoj. Šifranik dolazi popunjen sa informacijama prilikom instalacije programa.

Prema potrebi, Šifranik možete urediti te promijeniti unesene informacije sa funkcijom Obrada

 

Obavezno spremite promjene nakon obrade