Glavna Menu Traka

Navigation:  Korisničko Sučelje >

Glavna Menu Traka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Glavna Menu Traka


 

clip0007

 

Glavna Menu traka omogućuje brzi pristup nekim funkcijama programa a to su:

 

Postavke programa

Uvodni Čarobnjak postavki programa

Provjera Nadogradnje programa

Pokretanje zahtjeva za registraciju programa

Uputstva Programa

Informacije o programu

Izlaz iz programa