Evidencija Normativa Usluga

Navigation:  Poslovanje Objedinjenom Naplatom >

Evidencija Normativa Usluga

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Evidencija Normativa Usluga/Naknada

 

clip0152_zoom75

 

Evidencija Normativa Usluga/Naknada omogućuje evidenciju unesenih Normativa Usluga.

Normativi se sastoje od srodnih i povezanih stavaka pod zajedničkim nazivom Normativa, a koriste se kod unos stavaka Faktura IFA-Z, kako bi se olakšao višestruki unos pojedinih stavaka u fakturi.

Ukoliko se prilikom unosa fakture stavke ponavljaju redovito, te su prethodno definirane i ne treba ih ručno mijenjati prilikom unosa u fakture, dobar su kandidat za stavljanje unutar Normativa kako bi se zajedno unijele na fakturu.

 

Forma omogućuje rad sa normativima i to izradu novog, obradu, brisanje normativa te ispis liste normativa.

 

Za novi unos Normativa odaberite Novi Unos

 

Unos Normativa Usluga

 

clip0153_zoom75

 

Forma omogućuje unos i obradu Normativa Usluga/Naknada.

 

Normativi se sastoje od slijedećih elemenata:

- Šifra Normativa - Proizvoljni unos informacije koji je kao predložak unesen automatski u alfanumeričkom formatu NORM### (moguće je promijeniti u bilo koju vrijednost)

- Naziv Normativa - kratak informativni naziv za prepoznavanje normativa na listi prilikom izbora normativa za unos na Fakturi

- Iznos Normativa - informacija se automatski izračunava ovisno o unesenim stavkama Normativa

- Opis normativa - kratak opis normativa koji se koristi kao informativna napomena ili informacija o normativu

 

Unos Stavaka Normativa

 

Potrebno je izabrati Uslugu/Naknadu sa liste Usluga. Nakon popunjavanja informacija o usluzi, potrebno je unijeti količinu, te izabrati Dodaj Stavku.

Nakon unosa svih željenih stavaka Normativa, spremite Normativ izborom na Spremi.