Automatsko Knjiženje Izvoda

Navigation:  Referenca Alata Programa > Ostale Funkcije >

Automatsko Knjiženje Izvoda

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U Postavkama Programa, potrebno je imati uključenu opciju automatskog knjiženja Izvoda, kako bi mogli pokrenuti formu knjiženja.

 

clip0107

 

Sa alatne trake forme Knjiženje i Obrada Izvoda, pokrenite Automatsko Knjiženje.

 

clip0108_zoom70

 

Za ručni odabir Izvoda koje želite pripremiti za automatsko knjiženje, odaberite Izaberi Izvode.

Možete izabrati jedan ili više Izvoda iz željene mape, ili iz pred-određene mape izvoda koju ste postavili u Postavkama Programa.

 

Za automatsko povlačenje svih Izvoda iz pred-određene mape izvoda, odaberite Povuci Nove Izvode

 

Za evidenciju i kontrolu učitanih Izvoda, odaberite Ispis Liste sa alatne trake, prema potrebi.

 

VAŽNO!

Ukoliko u Postavkama Programa niste postavili opciju automatske pohrane knjiženih izvoda u mapu "Stari Izvodi", program će prilikom povlačenja Izvoda, povući sve Izvode iz određene mape, pa prilikom nepažnje može doći do ponovnog knjiženje već proknjiženih izvoda. Obavezno postavite uključenu opciju pohrane knjiženih izvoda u mapu Stari Izvodi u Postavkama Programa, ili sami pohranjujte stare proknjižene Izvode!

 

Vrste Izvoda

 

Trenutno su podržani samo Izvodi po Dnevnom Prometu!

Ukoliko dobivate izvode direktno od FINE, nije važno od koje Banke su izvodi, jer se koristi FINA format.

 

Trenutno su podržani slijedeći formati izvoda:

- Izvodi FINE i sve banke koje se pridržavaju standarda FINE.

- Formati datoteka (.TXT, .WRI)

- Excel format (.CSV) - testirani su izvodi ERSTE banke.

 

Automatsko prepoznavanje Izvoda za knjiženje

 

Automatski se mogu prepoznati i knjižiti samo Izvodi koji sadrže Poziv na broj primatelja (PNB) koji je generiran programom MojaZgradaNET.

 

- IRA-N                (Računi naknade Upravitelju)

- IRA-O                (Računi održavanja za Pravne Obveznike)

- IRA                (Računi Zgrada)

- URA                (Ulazni računi Zgrada)

- Virmani        (Virmani za uplatu Pričuve Obveznika)

 

 

Knjiženje Izvoda

Knjižiti se mogu samo stavke kod kojih je potvrđena opcija u koloni Knjiži Izvod.

Nakon potrebnih korekcija stavaka Izvoda, te odabira Zgrade, Prostora i Konta, te opisa knjiženja prema potrebama, potvrdite stavku koju želite knjižiti u koloni Knjiži Izvod, te odaberite Knjiži Izabrane Izvode.

 

Nakon uspješnog knjiženja odabranih izvoda, pojavljuje se poruka o uspješnosti knjiženja. Ovisno o odabranim postavkama knjiženja u postavkama programa, prilikom knjiženja izvode se slijedeći koraci:

- knjiže se samo izabrani izvodi u Knjigu Izvoda

- izvodi sa izabranim Kontom Pričuve se knjiže automatski u Salda-Konte Prostora (ukoliko je izabrano u postavkama)

- datoteke knjiženih Izvoda se spremaju u arhivsku mapu "Stari Izvodi", kako se ne bi pojavljivali u mapi za knjiženje prilikom unosa novih izvoda.

 

Preporuka

Prilikom naručivanja Izvoda u formatu za automatsko knjiženje, obavezno izaberite i jedan od ljudima čitljivih formata izvoda i to ovisno o Bankama - HTML ili PDF format datoteka izvoda, kako bi mogli prema potrebi provjeriti stanja i stavke izvoda i sami, jer je moguće u nekim slučajevima da program krivo protumači stavku izvoda, te izabere pogrešnu Zgradu ili Prostor (pogrešno unesen PNB uplatitelja).

 

Izvodi za automatsko strojno knjiženje nemaju sve informacije kao i čitljivi formati izvještaja, pa je moguće da neke informacije nisu dostupne pri automatskom knjiženju!

 

VAŽNO!

Banke zadržavaju pravu kreiranja svojih vrsta izvoda za automatsko čitanje, te je moguće da vaši izvodi Banke neće biti uspješno pročitani, već će program javiti grašku pri čitanju.

Ukoliko naiđete na problem sa čitanjem izvoda, kontaktirajte nas kako bi uključili u program čitanje Izvoda i vaše Banke - bez dodatne naknade!