Prelazak na dvojni prikaz valute

Prelazak na dvojni prikaz valute

Danas, 01.09.2022. je dan prelaska na dvojni prikaz valute cijena u HRK i EUR, koji će se koristiti do kraja ove godine, kada će se od 01.01.2023. preći u potpunosti na novu EUR valutu.

Korisnici naših poslovnih rješenja, od posljednjih nadogradnji programa MojaZgradaNET i FaktureNET, mogu u postavkama programa jednostavno uključiti opciju dvojnog prikaza valute, što će automatski preračunavati iznose cijena u HRK valuti u EUR valutu (prema zakonski određenom fiksnom tečaju 7,53450), te ih zajedno prikazivati na svim predodređenim izvještajima i dokumentima namijenjenim krajnjem korisniku.

Napominjemo kako se dvojni prikaz valute primjenjuje samo na krajnjim dokumentima poput izvještaja i faktura, koji su namijenjeni krajnjem korisniku, a ne na svim formama i internim izvještajima, namijenjenim samom korisniku programa.

FaktureNET

MojaZgradaNET

Kao i uvijek, stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja.

Media Studio Tim