Nova poslovna godina i nove cijene programa

Nova poslovna 2024. godina

Kao prvo, želimo Vam sve nabolje u Novoj poslovnoj 2024. godini, te puno zdravlja i poslovnog uspjeha.

Ovu godinu smo dočekali sa potpunim prelaskom na EUR valutu, te iznosi u HRK valuti odlaze u zaborav. Sa time na umu, naša programska rješenja već su prilagođena, te omogućuju jednostavno isključivanje opcije prikaza dodatne HRK valute na dokumentima, u postavkama programa.

Novi cjenik usluga

Od 01.01.2024. usvojili smo novi cjenik pretplate na sve nove Licence naših programa. Korekcije su bile neophodne, te smo planirali i odgađali ove promjene za ovu godinu, kada se potpuno prelazi na novu valutu. Korekcija cijena licenci je napravljena u rasponu od 10% – 15%, ovisno o pojedinoj vrsti i kategoriji licence, te zaokružena na okrugle jednostavne iznose. Cijene obročnih plaćanja pretplate na Licence, ostale su sa uvećanjem od 10% na godišnje licence, kao i do sada.

Kao i uvijek, težimo biti konkurentni na tržištu, zadržati visoki standard naših usluga, kako kvalitetu i jednostavnost korištenja naših poslovnih programa, tako i popratne usluge podrške korisnicima, te usluge održavanja programa, bez dodatnih naknada za naše korisnike.

Kao i do sada, nastaviti ćemo održavati i nadograđivati naša rješenja, kako sa ispravcima povremenih pogrešaka, tako i novim mogućnostima naših poslovnih rješenja, sve u svrhu ugodnog, sigurnog i jednostavnog rada za korisnike naših rješenja.

Još jednom, želimo Vam SRETNU I USPJŠNU NOVU 2024. GODINU!

Vaš Media Studio tim.