MojaZgrada.NET

Nova nadogradnja programa MojaZgradaNET

Dostupna je nova nadogradnja programa MojaZgradaNET.

Nadogradnja donosi neke važne novosti u program, koje olakšavaju rad sa izdavanjem uplatnica zaduženja te novu mogućnost unosa faktura Upravitelja. Izdvojit ćemo najvažnije novosti ove nadogradnje uz objašnjenje novih funkcija.

Upravitelji sada mogu ispisivati uplatnice zasebno za dodatna zaduženja Obveznika, dakle odvojeno od samog iznosa pričuve, odabirom te opcije kod izrade Virmana zaduženja. Uplatnice imaju iste pozive na broj odobrenja, te se automatski knjiže u stanja kao zasebne uplate, tako da sada Upravitelji mogu na zahtjev Obveznika slati odvojene uplatnice za samu Pričuvu, te druge za dodatna zaduženja.

VAŽNO!
Odvojena izrada faktura održavanja za pravne obveznike, odvojeno za pričuvu i za dodatna zaduženja, trenutno nije moguća ovom metodom, kako se fakture održavanja izrađuju automatizacijom sa cjelokupnim zaduženjem. Rješenje je da se u zadanoj Zgradi unese novi Prostor i novi vlasnik, pravni subjekt, sa istim informacijama postojećeg pravnog subjekta, ali samo sa dodatnim zaduženjem. Tako će prilikom izrade faktura održavanja, za tog pravnog obveznika biti izrađene dvije odvojene Fakture – jedna sa prostorima sa pričuvom, druga sa dodatnim zaduženjima.

Upravitelji sada imaju također mogućnost izdavanja faktura za svoje usluge, odvojenom knjigom računa IFA, sa odvojenom numeracijom na osnovu novog naplatnog uređaja. U postavkama je potrebno unijeti novu numeričku vrijednost naplatnog uređaja, te je isto tako potrebno izmijeniti Interni AKT, sa navedenim naplatnim uređajem, kako bi izdavanje faktura Upravitelja bili u skladu sa novim fiskalnim zakonskim odredbama.
Nova numeracija je neophodna, kako se brojevi računa Naknada Upravitelju IRA-N ne bi poklapali sa brojevima računa knjige IFA.

Novi izvještaj dugovanja partnerima, također je dodan. Informacije se povlače iz knjige ulaznih računa URA, gdje se računi partnera evidentiraju.

Ukratko, novosti ima dosta, a neke od najvažnijih su izdvojene u evidenciji verzije programa:

v1.2.5 (verzija izdana 25.01.2016.)

 • Ispravak osvježavanja početnog stanja na SALDA-KONTI Zgrade
 • Slobodan unos adrese Prostora radi ispravaka adrese
 • Ispravak broja znakova pri unosu OIB-a
 • Omogućena postavka “ne-plaćeno” kod izrade Računa
 • Dodane potvrde “plaćeno” za višestruki izbor svih računa
 • Omogućeno štampanje uplatnica za samo dodatna zaduženja
 • Dodana opcija ispisa ovlaštenog predstavnika na računima naknada
 • Dodan izvještaj dugovanja Partnerima
 • Dodana opcija drugog naplatnog uređaja za fakture Upravitelja IFA
 • Crvena oznaka nepotrebnih uplatnica sa iznosima 0.00 radi lakšeg brisanja
 • Ispravak izraza “STANBENI” u ipravan “STAMBENI” kod unosa prostora
 • Ispravci manjih grešaka programa

Program možete slobodno preuzeti sa naših stranica programa MojaZgradaNET:

https://mediastudio.hr/proizvodi/mojazgrada-net-program-za-upravitelje-zgrada/

%d blogeri kao ovaj: