Fakture.NET - Nadogradnja programa

Nova nadogradnja FaktureNET

Nova nadogradnja FaktureNET v1.2.7

Dostupna je nova nadogradnja programa FaktureNET, programa za upravljanje poslovanja putem transakcijskih računa.

Nova nadogradnja FaktureNET donosi ispravke grešaka uzrokovanih promjenom nacionalne valute u EUR valutu. Program koristi EUR valutu kao osnovnu valutu te kod ispisa dokumenata Ponuda, Predračuna i Računa omogućuje dvojni prikaz i obračun valute EUR u HRK. Ispravljene su i druge funkcije programa koje su neko vrijeme bile nedostupne zbog prelaska na EUR. Neke od njih su Tečajna Lista HNB banke, koja je sada u EUR kao osnovici, te se konverzija u druge valute obračunava na temelju EUR-a.

Barcode oznaka nije bila izrađena nakon uvođenja EUR-a, a sada se uredno izrađuje na Predračunima i Računima, te ovisno o izabranoj godini i ovisno o datumu izrade dokumenta, iznos se prikazuje kao HRK ili EUR valuta.

Izdvajamo elemente nadogradnje koji su dostupni u ovoj verziji programa:

1.2.7 (verzija izdana 31.01.2023.)

  • Ispravci grešaka povezanih sa uvođenjem EUR valute
  • Primjena nove tečajne liste i prikaza dodatne valute na dokumentima
  • Ispravak izračuna i prikaza Barcode-a
  • Opcija dvojnog prikaza valute za EUR u HRK

Kao i uvjek program možete preuzeti sa stranica programa ovdje:

https://fakturenet.eu/

ili sa naših stranica, izborom programa sa liste programskih rješenja:

https://mediastudio.hr/proizvodi/fakturenet/

Vaš MediaStudio Tim.