MojaZgradaNET

MojaZgradaNET – Nova nadogradnja

MojaZgradaNET – Nova nadogradnja

Važna nadogradnja programa za Upravitelje

MojaZgradaNET – Nova nadogradnja programa na verziju v1.3.7 je dostupna za preuzimanje.

Nadogradnja programa donosi nekoliko važnih novosti u rad sa programom. Osim poboljšanja rada programa, te popravaka nekih pogrešaka, u program je dodan modul za poslovanje Objedinjenom Naplatom. Ovaj modul dolazi kao dodatna opcija poslovanja prema potrebi Upravitelja, te je za njega potrebno nadograditi Licencu programa kako bi se modul omogućio i postao dostupan.

Poslovanje Objedinjene Naplate, omogućuje Upravitelju izdavanje faktura sa objedinjenim stavkama usluga, kako partnera, tako i samog Upravitelja zgradama. Ovakve stavke se nazivaju prolazne stavke kako se ne zadržavaju na računu Upravitelja, već se prosljeđuju na druge račune kako Partnera (prema ugovorima), tako i Upravitelja za obavljene usluge, te pričuvu. Račun koji se koristi za prihvat takvih uplata na osnovu faktura, je jedan zajednički Poslovni Račun za Objedinjenu Naplatu. Na njega svi obveznici uplaćuju sredstva prema izdanim fakturama, te se programom knjiže ukupni iznosi uplata, na osnovu kojih se vodi evidencija zaduženja i uplata. Samo izdavanje faktura za obveznike, ujedno je i njihovo zaduženje koje se evidentira u Salda-Kontima Objedinjene Naplate.

Primjer prolaznih stavaka su usluge komunalija, poput odvoza smeća, potrošnja vode fiksni i varijabilni dio, pričuva i naknada Upravitelju u drugo..

Druga važna novost je implementacija knjiženja SEPA XML izvoda.
SEPA je novi standard za dostavu elektronskih izvoda banaka, kojeg je i Hrvatska prihvatila kao standard ove godine, te su banke počele sa dostavom te vrste izvoda. Izvodi SEPA su standardizirani za područje EU, tako i u HR, ali banke imaju relativnu slobodu izbora uključiti neke informacije u izvode ili ne, pa nije garancija da će izvodi svih banaka biti pročitani bez greške. Programom su predviđena neka odstupanja i varijacije, kako bi se eventualne greške izbjegle, ali praksa će pokazati svoje.

Iz nadogradnje na v1.3.7 izdvajamo:

  • MODUL Poslovanje Objedinjenom Naplatom – pogledati uputstva!
  • Omogućeno knjiženje novih SEPA XML izvoda banaka
  • Ispravak ručnog unosa stavaka IRA-O
  • Ispravak pogreške automatskog knjiženja stavaka IRA-O
  • Omogućen izbor dodatnih kolona na evidenciji Zgrada i drugih knjiga
  • Dodana opcija digitalnog potpisa (slike) na fakture IRA-O
  • Optimirano i poboljšano Automatsko knjiženje izvoda

Program je dostupan za preuzimanje sa naših stranica ovdje:
https://mediastudio.hr/proizvodi/mojazgrada-net-program-za-upravitelje-zgrada/preuzmi-mojazgradanet/

 

%d blogeri kao ovaj: