MojaZgradaNET

MojaZgradaNET – Nova nadogradnja programa

MojaZgradaNET – Nova nadogradnja programa v1.8.7

Nova manja nadogradnja programa donosi ispravke koji su prijavljeni od korisnika programa MojaZgradaNET. Ispravci se odnose na prikaz izvještaja, te konverziju valute na izvještajima.

Akumulirani ispravci programa od objavljene verzije programa MojaZgradaNET v1.8.3 su slijedeći:

 • Poboljšanja u radu više korisnika na SQL serveru
 • Ispravak greške osvježavanja stanja knjige Salda-Konti
 • Ispravak osvježavanja stanja na izvještajima
 • Manje optimizacije rada sa SQL Serverom
 • Omogućena promjena datuma kod automatske izrade IRA-N Računa
 • Omogućen je ispis liste računa IRA-N i IRA-O svih zgrada za izabrani mjesec
 • Ispravak zaokruživanja iznosa stavaka kod izrade IRA-O računa
 • Ispravljen i poboljšan rad sa Godišnjim Planom Upravljanja
 • Dodana kolona oznake prostora na izvještajima sumaruma prostora (potreban RESET izvještaja)
 • Ispravak pogreške deaktivacije i brisanja Zgrade iz evidencije
 • Ispravak prikaza valute kod promjene godine na više otvorenih izvještaja
 • Ispravak konverzije i prikaza valute na Bilanci Zgrade (EUR – HRK)
 • Ispravak greške kada nije unesen ispravan račun ili naziv banke za Zgradu
 • Ispravak ispisa Sumaruma na izvještajima Zgrada kod konverzije valute

Program možete kao i uvijek, preuzeti sa naših stranica programa na slijedećem linku:

https://mojazgrada.eu/

ili sa ovih stranica tvrtke Media studio.

Kao i uvijek, za sva pitanja ili poteškoće, stojimo Vam na raspolaganju.

Vaš Media Studio Tim.