MojaZgradaNET i GDPR

MojaZgradaNET i GDPR

MojaZgradaNET i GDPR

Povodom izlaska nove nadogradnje programa MojaZgradaNET v1.4.7, koristimo priliku da podsjetimo korisnike o odnosu našeg rješenja MojaZgradaNET i GDPR – novom važnom EU Uredbom, koja stupa na snagu 25.05.2018. na području cijele Unije, a odnosi se na obradu i zaštitu osobnih podataka privatnih osoba.

Svi subjekti koji na neki način obrađuju osobne podatke svojih korisnika i klijenata, podliježu obvezama iz ove Uredbe, a to uključuje i Upravitelje zgradama.

Iako je stupanje na snagu Uredbe već na pragu, još ima puno nejasnoća i otvorenih pitanja, na koja nema konkretnih odgovora. Ne ulazeći u same zakonske definicije odredaba i članke Uredbe, naveo bi neka pitanja na koja bi trebalo naći odgovore, ali one koji bi bili jedinstveni za prilagodbu poslovanja Upravitelja novoj GDPR Uredbi.

 1. Koliko dugo se podaci čuvaju? (članak 5)
  Da li je, nakon što se zgrada preda drugom Upravitelju, obaveza izbrisati Zgradu iz evidencije zajedno sa svim informacijama suvlasnika, ili samo deaktivirati Zgradu, kako je do sada predviđeno programom MojaZgradaNET. Teoretski, podaci o suvlasnicima se čuvaju dok god su pod ugovorom o upravljanju kod Upravitelja. Naravno, omogućeno je brisanje Zgrade i njezinih prostora, ali suvlasnici mogu biti vlasnici drugih prostora u drugim zgradama, te je njihovo brisanje nemoguće bez narušavanja ispravnog rada programa.
 2. Koja je pravna (zakonska) osnova obrade podataka? (članak 6)
  Da li je to (1.b.) Ugovorna obveza koju potpisuju suvlasnici sa Upraviteljem većinskim udjelom (i što je sa onim suvlasnicima koji nisu potpisali pristanak), ili je to (1.e.) izvršavanje zadaće od javnog interesa, ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade?
 3. Koja su realna prava suvlasnika kao subjektima obrade? (članak 12-23)
  Osim transparentnosti obrade, pristupu podacima, pravu na ispravak podataka, da li suvlasnik ima pravo na zaborav, jednom kada više nije pod Upraviteljem već je prijenos izvršen novom Upravitelju?
 4. Otkrivanje podataka trećoj strani i koje su pravne osnove?
  Na koji način se regulira slučaj kada se radi tehničke podrške trećoj strani (nama kao tvrtki koja je razvila softver) otkrivaju podaci subjekata, slanjem baze podataka radi otkrivanja grešaka?

Neke od obveza voditelja obrade podataka (uglavnom, Upravitelji će biti i voditelj i izvršitelj obrade), ne mogu se primijeniti kod Upravitelja, pa treba detaljno proučiti koje obveze Upravitelji moraju uvrstiti u svoj plan usklađivanja.

Tehnička i integrirana zaštita podataka

Jeda od obveza koja će biti ključna, te koja je i tema ovog posta bloga, je Tehnička i integrirana zaštita podataka (Data protection by design and by default) (Članak 25).

MojaZgradaNET programsko rješenje, te integracije MojaZgradaNET i GDPR Uredbe, omogućiti će Upraviteljima upravo tu tehničku stranu zaštite podataka, te također rješenje obveza prema nekim člancima Uredbe, i to slijedeće:

 • zadovoljenje pojedinih prava subjekata obrade kao: pravo na pristup, ispravak te brisanje podataka pojedinca, te pravo na prijenos podataka
 • sigurnost obrade (članak 32): program MojaZgradaNET koristi tehnike enkripcije za zaštitu podataka prilikom arhiviranja i prenošenja, te koristi zaštitu od neovlaštenog korištenja programa prijavom operatera u program. Zaštita je time, uz ostale mjere, integrirana u samom programskom rješenju, te ju je obavezno koristiti.

Na kraju, svaki Upravitelj će morati donijeti nužne akte o provedbi GDPR Uredbe, te morati moći u svakom trenutku dokazati evidencijom obrade svoju usklađenost. Da li će te se sami upustiti u taj proces, ili potražiti stručni savjet pravne službe, na vama je da odlučite. Jedno je sigurno, vremena više nema za odgađanje.

Linkovi od koristi za pripremu usklađenja za GDPR su slijedeći:

http://azop.hr/info-servis/detaljnije/vodic-kroz-opcu-uredbu-o-zastiti-podataka
https://gdprinformer.com/hr/vodic-kroz-gdpr

https://gdpr.algolia.com/hr/gdpr-article-26

Sve informacije vezane za naš program za Upravitelje MojaZgradaNET, saznajte na stranicama programa:
https://mediastudio.hr/proizvodi/mojazgrada-net-program-za-upravitelje-zgrada/

%d blogeri kao ovaj: