Sistemski Zahtjevi

Navigation:  Uvodnik >

Sistemski Zahtjevi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Minimalni zahtjevi za rad programa Apartmani.NET su slijedeći:

 

- Operacijski sustav Microsoft Windows XP sa instaliranim ServicePack 3 ili noviji

- Instalirani Microsoft Net Framework 3.5 ili noviji

 

Program je kompatibilan sa novijim operacijskim sustavima poput Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, te x64 verzijama navedenih operacijskih sustava

 

Naša preporuka za ugodan rad:

Windows 7 Operacijski Sustav ili noviji

 

Potrebne komponente koje nemate instalirane na računalu, instalacijska procedura će pokušati potražiti i instalirati putem Interneta za vrijeme instalacije samog programa. Ostale komponente neophodne za rad samog programa, biti će instalirane instalacijskom procedurom samog programa.