Vremenski Pregled

Navigation:  Referenca Alata Programa > Rezervacije >

Vremenski Pregled

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vremenski Pregled Rezervacija koristan je za grafički pregled popunjenosti smještajnih jedinica sa Rezervacijama.

 

Vremenski Pregled Rezervacija

 

Vremenski Pregled omogućuje linearni pogled na izabrane smještajne jedinice te njihova popunjenost terminima Rezervacija.

Prikaz Rezervacija na Vremenskom Pregledu uključuje sve tri vrste Rezervacija:

- Ponuda Rezervacije

- Potvrđene Rezervacije

- Rezervacije u Obradi

Svaka vrsta Rezervacije prikazuje se u drugačijoj boji koja se može promijeniti u postavkama programa, a služi za razlikovanje vrste Rezervacija na vremenskoj liniji.

 

Rezervacija se može jednostavno promijeniti iz jedne vrste u drugu na slijedeći način:

- desnim klikom na gumb miša, te izborom na skočni meni Potvrda Rezervacije, te odabirom željene vrste Rezervacije

- odabirom Rezervacije na vremenskoj liniji, te odabirom funkcije Vrsta na Glavnoj Alatnoj Traci vremenskog pregleda.

 

 

Alatna traka Vremenskog Planera vam omogućuje slijedeće funkcije:

- kretanje terminima prethodni - slijedeći

- izbor (povratak) današnjeg datuma na kalendaru termina

- direktan izbor konkretnog datuma termina

- povećanje i smanjivanje pogleda unutar kalendara termina (kratica za zumiranje je: držeći CTRL tipku na tipkovnici mičite kotačić miša gore ili dolje)

- promjena aktivnog pregleda termina sa mjesečnim ili vremenskim pregledom

- vremenski pregled nudi izbor perioda za pregled termina putem Vremenske Skale

- funkcija Obrada omogućuje obradu izabrane rezervacije

- funkcija Vrsta omogućuje promjenu vrste Rezervacije za izabranu Rezervaciju na vremenskoj liniji

- sve promjene Rezervacija spremate funkcijom Snimi Promjene

 

Smještajne Jedinice možete prikazati ili sakriti izborom Jedinica pod grupom Smještaje Jedinice te jednostavnije pregledavati vremensku liniju.

 

Novosti od verzije v1.1.0
 

 

Od verzije programa 1.1.0, stavke rezervacije se mogu jednostavnije uređivati unutar samog vremenskog pregleda Rezervacija.

 

Izrada Rezervacija i Ponuda iz selekcije termina

 

Moguće je slobodno izabrati termin rezervacije unutar odabrane Jedinice izborom (selekcijom) početka i kraja rezervacije na vremenskoj liniji. Kada je željeni termin izabran, te je izbor napravljen na odabranoj vremenskoj liniji smještajne Jedinice, odaberite Izrada Ponude ili Izrada Rezervacije na Glavnoj Alatnoj Traci vremenskog pregleda.

 

Obrada Rezervacije unutar Vremenske Linije

 

Slijedeće mogućnosti obrade stavke Rezervacije su dodane:

 

1. moguće je jednostavno produžiti ili skratiti trajanje stavke Rezervacije u danima
Postupak:
- uhvatite za lijevi ili desni rub stavke na vremenskoj liniji, te povlačenjem ruba stavke odredite novo trajanje Rezervacije. Vremenska linija prilikom povlačenja stavke se lijepi na početak ili na kraj dana, te se nakon ispuštanja zalijepi na vrijednost 12:00 sati (to je predviđeno kako bi se dolazak i odlazak mogli smjestiti u isti dan, te da ne dođe do preklapanja termina, te kako bi rezervacije koje prelaze između Sezona bile spojene)
 
Napomena:
Uključivanje Faktora Uvećanja u postavkama programa, onemogućuje slobodnu obradu Rezervacije - produženje ili skraćivanje Rezervacije na Vremenskom Planeru
 

2.moguće je pomaknuti kompletnu Rezervaciju i njen period, unutar iste smještajne jedinice na drugi period, izborom Rezervacije, te povlačenjem Rezervacije lijevo ili desno unutar vremenske linije te ispuštanjem na novi željeni period.

 

3.moguće je prebaciti stavku Rezervacije u drugu smještajnu jedinicu, te tako jednostavno prebaciti rezervaciju na drugi smještaj bez potrebe za ručnom obradom Rezervacije.
Postupak:
- izaberite stavku Rezervacije koju želite prebaciti na drugu Jedinicu, te držeći pritisnutu lijevu tipku na mišu, povucite stavku u drugu Jedinicu. Nakon prebacivanja možete podesiti termine rezervacije povlačenjem stavke lijevo - desno po vremenskoj liniji

 

Važno

Prilikom prebacivanja stavke Rezervacije na drugu Smještajnu Jedinicu, program neće uzeti u obzir drugačiju cijenu jedinice (ukoliko je drugačija) od izvorne Jedinice. Promjene stavke Rezervacije sa različitim cijenama Jedinica, morate napraviti obračunom stavaka unutar forme za obradu rezervacija!

 

Pregledavanje - filtriranje Rezervacija

 

Prilikom odabira smještajnih jedinica koje se prikazuju, možete odjednom odabrati više smještajnih jedinica na listi:
- držeći CTRL tipku i pokazateljom miša kliknite na odabrane jedinice ili,
- klikom na prvu jedinicu te povlačenjem pokazatelja (uz pritisnutu tipku miša) i selektiranjem više jedinica prema izboru ili,
- izborom prve jedinice te držeći SHIFT tipku kliknite na krajnju jedinicu izbora

 

Nakon izbora jedinica, za njihovo uključivanje ili isključivanje sa prikaza na vremenskom pregledu, pritisnite razmaknicu (Space) na tipkovnici ili tipku ENTER.

 

Brzi odabir Jedinice za prikaz

 

Na podnožju forme nalazi se padajući popis svih Jedinica. Prilikom odabira jedinice, kontrola vremenskog prikaza automatski će se pomaknuti dolje ili gore kako bi prikazala željenu jedinicu na ekranu.

Prilikom pokretanja forme Vremenskog Pregleda, padajući popis je automatski aktiviran, te možete upisom naziva jedinice pisanjem aktivirati kontrolu te prikazati željenu jedinicu na ekranu!

(vrlo korisna funkcija kod većeg broja Smještaja, kada bi trebalo ručno tražiti željenu poziciju Jedinice za prikaz)

 

Spremanje Postavki Vremenskog Planera

-  postavke izgleda Vremenskog Planera se automatski pohranjuju te se odabrane postavke izgleda automatski povrate kod ponovnog pokretanja