Statistika Rezervacija

Navigation:  Referenca Alata Programa > Rezervacije >

Statistika Rezervacija

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Statistika Rezervacija vam omogućava izračun Rezervacija putem naprednog filtriranja Rezervacija kako bi lako izračunali tražene iznose iz Rezervacija.

 

Statistika Rezervacija

 

Osnovni filtar Rezervacija nalazi se u grupi Filtar Rezervacija

Filtar uključuje vremenski odabir datuma Rezervacija od - do, te prema potrebi filtar po Smještajnoj Jedinici

Rezervacije možete također pretraživati predviđenim alatom za pretragu Rezervacija pri vrhu popisa Rezervacija. Ovaj alat prihvaća bilo koju stavku unutar Rezervacije za pretraživanje te radi po principu pretraživanja teksta. Svi nađeni elementi prilikom pretraživanja, biti će vizualno označeni na popisu Rezervacija, te vam olakšati izbor željene Rezervacije.

Napredno pretraživanje Rezervacija omogućeno je posebnim alatom Napredni Filtar Rezervacije, a poziva se pritiskom na gumb Uredi Filtar. Kako raditi sa naprednim filtrom pogledajte u posebnom opisu ostalih alata: Referenca Alata/Ostale Funkcije

 

Alatna Traka Statistike Rezervacija 

Alatna Traka Statistike Rezervacija

Alatna traka Statistike Rezervacija omogućuje navigaciju kroz Rezervacije na listi Rezervacija.

Funkcija Ispis Liste omogućuje ispis svih trenutno filtriranih Rezervacija na listi Rezervacija uz rezultate izračuna.

Pretraga Zapisa omogućuje brzu pretragu Rezervacija po Šifri Rezervacije.