Evidencija Rezervacija

Navigation:  Referenca Alata Programa > Rezervacije >

Evidencija Rezervacija

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alat Evidencija Rezervacija vam daje uvid u sve Rezervacije koje su izrađene u tekućoj godini. Trenutni pregled Rezervacija po prethodnim godinama možete dobiti odabirom željene godine sa padajućeg izbornika Za Godinu pri vrhu popisa Rezervacija.
 

Evidencija Rezervacija

 

Osnovne Informacije omogućavaju uvid detalja trenutno izabrane Rezervacije.

Stavke Rezervacije sadrže informacije o svim stavkama trenutno izabrane Rezervacije.

 

Rezervacije možete pretraživati predviđenim alatom za pretragu Rezervacija pri vrhu popisa Rezervacija. Ovaj alat prihvaća bilo koju stavku unutar Rezervacije za pretraživanje te radi po principu pretraživanja teksta. Svi nađeni elementi prilikom pretraživanja, biti će vizualno označeni na popisu Rezervacija, te vam olakšati izbor željene Rezervacije.

 

Napredno pretraživanje Rezervacija omogućeno je posebnim alatom Napredni Filtar Rezervacije, a poziva se pritiskom na gumb Uredi Filtar. Kako raditi sa naprednim filtrom pogledajte u posebnom opisu ostalih alata: Referenca Alata/Ostale Funkcije

 

Obradu izabrane Rezervacije možete pozvati klikom na gumb Obrada Rezervacije ili izborom iste funkcije na Glavnoj Alatnoj Traci.

 

Alatna Traka Evidencije Rezervacije

 

Alatna traka alata Evidencija Rezervacija omogućuje vam slijedeće funkcije u radu sa Rezervacijama:

- Izrada Rezervacije poziva alat za unos nove Rezervacije

- Prenesi u Račun otvara prozor za unos novog Računa te prenosi stavke iz izabrane Rezervacije u stavke Računa

- Obrada Rezervacije otvara izabranu Rezervaciju u novi prozor obrade Rezervacije

- Obriši briše izabranu Rezervacije (radi redoslijeda u listi Rezervacija, moguće je redom brisati samo posljednju Rezervaciju)

- Snimi snima odnosno sprema promjene nastale nakon brisanja Rezervacija. Ukoliko nakon brisanja izabrane Rezervacije ne snimite promjene, brisanje Rezervacija se zanemaruje!

- Osvježi Listu osvježava listu Rezervacija eventualnim promjenama pri obradi Rezervacije ili novim unosima

 

- Grupa Izvještaj sadrži standardne alate za ispis te izvoz Rezervacije u podržane formate

- Grupa Pretraga Zapisa vrši brzu pretragu i filtar Rezervacija po Šifri Rezervacije