Registracija Programa

Navigation:  Uvodnik >

Registracija Programa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registracija Programa

 

Nakon instalacije programa na vaš kompjuter, program vam dozvoljava da u periodu od 28 dana od instalacije, bez ograničenja koristite sve mogućnosti programa Apartmani.NET u svrhu testiranja, da bi lakše došli do odluke da li program zadovoljava vaše potrebe, te se odlučili za kupnju potrebne licence.

Nakon perioda od 28 dana testiranja, program prestaje sa funkcionalnošću, te je potrebno pribaviti Licencu za nastavak korištenja programa.

 

Licenciranje programa vrši se na principu najma programa u vremenskom periodu od jedne godine.

Nakon isteka licence i perioda od jedne godine, potrebno je obnoviti licencu istim postupkom Licenciranja, za nastavak rada programa. Evidenciju trajanja aktivne registracije možete provjeriti u opciji 'Informacije Programa'

 

Vrsta Licence

 

Vrsta Licenca je određena prema broju smještajnih jedinica, te je smještena u kategorije:

 

STANDARD

- podržava do 5 smještajnih jedinica

- uključuje sve elemente programa

 

PROFESSIONAL

- podržava do 10 smještajnih jedinica

- uključuje sve elemente programa

 

ULTIMATE

- više od 10 smještajnih jedinica

- uključuje sve elemente programa

 

Licencirani  program neće dozvoliti unos više smještajnih jedinica od broj dozvoljenih vašom licencom!

 

Postupak Zahtjeva Licenciranja

 

Postupak licenciranja programa možete pokrenuti u bilo kojem trenutku korištenja programa u periodu testiranja, te nakon što je period testiranja istekao.

Postupak licenciranja pokrenite sa glavnog izbornika (Glavni Menu) programa izborom na Informacije Programa/Zahtjev Registracije Programa

 

Pokrenuti će se čarobnjak za slanje Zahtjeva za Registraciju autoru programa.

Čarobnjak će vas kroz nekoliko koraka provesti kroz proces unosa informacija potrebnih za registraciju programa, nakon čega će se autoru poslati E-mail sa informacijama koje ste unijeli.

 

 

Upute o uplati licence i postupku licenciranja programa dobiti će te na kontakt koji ste naveli u postupku zahtjeva za licencom.

 

Ukoliko je period testiranja programa od 28 dana istekao, postupak zahtjeva za registracijom se pokreće automatski prilikom pokretanja programa.

 

Postupak Registracije Licencom

 

Nakon pribavljene Licence programa, koju ste dobili u prilogu (Attachment) E-mail poruke, datoteku Licence privremeno spremite iz priloga u mapu po izboru (preporuka: My Documents).

- Unutar programa otvorite formu Info Programa (Informacije Programa/O Programu)

- izaberite funkciju Unesi Licencu na dnu forme

- na dijalogu za odabir datoteke izaberite mjesto (mapu) gdje ste spremili datoteku Licence (My Documents), te izaberite datoteku Licence 'ApartmaniNET.license' sa popisa.

- ukoliko je Licenca uspješno otvorena, te valjana, prikazati će se poruka o uspješnom licenciranju programa, te se na formi pod 'Status Licence Programa' prikazati informacije o Licenciranom programu