Referenca Alata Programa

Navigation:  »No topics above this level«

Referenca Alata Programa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovaj odjeljak detaljno opisuje rad sa pojedinim grupama alata unutar Palete Alata te opisuje postupke korištenja pojedinih alata. Ovdje će te saznati kako koristiti dostupne elemente grafičkog sučelja u kreiranju vaših dokumenata. Svi alati programa su podijeljeni u logične skupine unutar paleta. Neki alati unosa se ponavljaju kroz više grupa, razlog tome je samo brži pristup redovito korištenom alatu.

Ovdje je pregled svih alata podijeljenih u skupine:

 

Ponude-Predračuni

 Izrada Ponuda

 Evidencija Ponuda
 Kalendar Slobodnih Termina

 Aktivne Ponude

 Evidencija Gostiju

 

Rezervacije

 Unos Rezervacija

 Evidencija Rezervacija

 Statistika Rezervacija

 Vremenski Pregled

 Kalendar Slobodnih termina

 Evidencija Gostiju

 

Računi-Promet

 Unos Računa

 Knjiga Računa

 Statistika Prometa

 Evidencija Prometa

 Načini Plaćanja

 Tečajna Lista

 

Alati Rezervacija

 Knjiga Gostiju

 Evidencija gostiju

 Troškovi Jedinica

 Akontacije

 Pospremanje Jedinica

 Prijava TZ i MUP

 Izračun Boravišne Pristojbe

 Jezični Prevoditelj

 

Administracija

 Postavke Programa

 Postavke Izvještaja

 Dodatne Usluge

 Sezone Najma

 Šifranici

 Boravišna Pristojba

 Smještajne Jedinice

 Cjenik Smještajnih Jedinica

 Iznajmljivač