Statistika Prometa

Navigation:  Referenca Alata Programa > Računi-Promet >

Statistika Prometa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Statistika Prometa vam omogućava izračun Prometa po Računima putem naprednog filtriranja Računa kako bi lako izračunali tražene iznose iz Računa Rezervacija.

 

Statistika Prometa

 

Osnovni filtar Računa nalazi se u grupi Filter Računa

 

Filtar uključuje vremenski odabir datuma Računa od - do

Račune možete također pretraživati predviđenim alatom za pretragu Računa pri vrhu popisa Računa. Ovaj alat prihvaća bilo koju stavku unutar Računa za pretraživanje te radi po principu pretraživanja teksta. Svi nađeni elementi prilikom pretraživanja, biti će vizualno označeni na popisu Računa, te vam olakšati izbor željenog Računa.

Napredno pretraživanje Računa omogućeno je posebnim alatom Napredni Filtar Računa, a poziva se pritiskom na gumb Uredi Filtar. Kako raditi sa naprednim filtrom pogledajte u posebnom opisu ostalih alata: Ostale Funkcije/Napredni Filtar

Na Traci Podnožja koja se nalazi iznad Naprednog Filtra, desnim klikom ispod izabrane kolone možete izabrati brzi obračun kolone izborom na jednu od ponuđenih funkcija!

 

Alatna traka Statistike Prometa omogućuje navigaciju kroz Račune na listi Računa.

Funkcija Ispis Liste omogućuje ispis svih trenutno filtriranih Računa na listi Računa uz rezultate izračuna.