Načini Plaćanja

Navigation:  Referenca Alata Programa > Računi-Promet >

Načini Plaćanja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Načini Plaćanja omogućuju unos vrsta načina plaćanja.

 

Način Plaćanja

Način Plaćanja

 

Alatna Traka Načina Plaćanja se nalazi na samoj formi za unos Načina Plaćanja.

Za navigaciju između unesenih stavaka koristite zelene strelice navigacije.

Za unos novog načina plaćanja koristite gumb sa znakom + unutar zelenog kruga.

Za brisanje trenutnog prikazanog načina plaćanja izaberite gumb sa crvenom X oznakom.

Snimanje promjena vrši se na klik na gumb sa oznakom diskete.