Knjiga Računa

Navigation:  Referenca Alata Programa > Računi-Promet >

Knjiga Računa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alat Knjiga Računa vam daje uvid u sve Račune koji su izrađeni u tekućoj godini. Trenutni pregled Računa po prethodnim godinama možete dobiti odabirom željene godine sa padajućeg izbornika Za Godinu pri vrhu popisa Računa.
 

Knjiga Računa

 

Osnovne Informacije omogućavaju uvid detalja trenutno izabranoga Računa.

Stavke Računa sadrže informacije o svim stavkama trenutno izabranoga Računa.

 

Račune možete pretraživati predviđenim alatom za pretragu Računa pri vrhu popisa Računa. Ovaj alat prihvaća bilo koju stavku unutar Računa za pretraživanje te radi po principu pretraživanja teksta. Svi nađeni elementi prilikom pretraživanja, biti će vizualno označeni na popisu Računa, te vam olakšati izbor željenog Računa.

 

Napredno pretraživanje Računa omogućeno je posebnim alatom Napredni Filtar Računa, a poziva se pritiskom na gumb Uredi Filtar. Kako raditi sa naprednim filtrom pogledajte u posebnom opisu ostalih alata: Ostale Funkcije/Napredni Filtar

 

Obradu izabranoga Računa možete pozvati klikom na gumb Obrada Računa ili izborom iste funkcije na Glavnoj Alatnoj Traci.

 

Alatna Traka Knjige Računa

 

Alatna traka alata Knjige Računa omogućuje vam slijedeće funkcije u radu sa Računima:

- Novi Račun poziva alat za unos novoga Računa

- Izmijeni otvara izabrani Račun u novi prozor za obradu Računa

- Obriši briše izabrani Računa (radi redoslijeda u listi Računa, moguće je redom brisati samo posljednji Račun)

- Snimi snima odnosno sprema promjene nastale nakon brisanja Računa. Ukoliko nakon brisanja izabranoga Računa ne snimite promjene, brisanje Računa se zanemaruje!

- Osvježi Listu osvježava listu Računa eventualnim promjenama pri obradi Računa ili novim unosima

 

- Grupa Ispis Računa (FISKAL verzija programa) sadrži standardne alate za ispis te izvoz Računa u podržane formate

- Grupa Pretraga Zapisa vrši brzu pretragu i filtar Računa po Šifri Računa