Evidencija Prometa (EP)

Navigation:  Referenca Alata Programa > Računi-Promet >

Evidencija Prometa (EP)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Evidencija Prometa omogućuje uvid u promet po Računima.

Glavna karakteristika ovog alata je u obvezi iznajmljivača za vođenjem Evidencije Prometa te je ovim omogućeno ispisati Evidenciju Prometa u standardni formular EP za izabranu godinu.

 

Evidencija Prometa

 

Prozor alata Evidencije Prometa sastoji se od elemenata pregleda prometa za izabranu godinu koja se izabere sa padajućeg izbornika Filtar Godine.

Izračun Prometa automatski prikazuje izračun svih Računa sa liste prometa.

Informacije Iznajmljivača sadrže informacije koje ste unijeli u postavkama sa alatom Iznajmljivač. Informacije Iznajmljivača se koriste na ispisu dokumenta EP.

 

Alatna Traka Evidencije Prometa

Alatna Traka Evidencije Prometa

 

Na Glavnoj Alatnoj Traci nalaze se standardne funkcije upravljanja zapisa Evidencije Prometa.

Navigacija Zapisa omogućuje navigaciju kroz Račune na listi Računa Evidencija O Prometu.

Funkcija Ispis Liste omogućuje ispis svih trenutno filtriranih Računa na listi Računa u formular EP.

Izvoz funkcija omogućuje ispis formulara u neki od podržanih formata.

Pretraga Zapisa omogućuje pretragu Računa po šifri računa.