Kalendar Slobodnih Termina

Navigation:  Referenca Alata Programa > Ponude-Predračuni >

Kalendar Slobodnih Termina

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kalendar Slobodnih Termina koristan je pri planiranju Rezervacija ili pri stvaranju Ponuda. Kalendar grafički prikazuje zauzeće smještajnih jedinica, te omogućuje izbor pregleda vrsta rezervacija.

 

Kalendar Slobodnih Termina

Možete filtrirati popis koje smještajne jedinice želite pregledavati, izborom smještajnih jedinica sa padajućeg izbornika Smještajne Jedinice iznad kalendarskog prikaza termina.

Po kalendarskom prikazu termina u Mjesečnom Pogledu (prikaz na slici) pomičete se gore dolje da bi došli do prethodnog ili slijedećeg termina.

Kretati među terminima se možete putem strelica gore dolje na tipkama tipkovnice ukoliko ste izabrali dan unutar kalendara termina, trakom kretanja sa desne strane kalendara termina, te najjednostavnije srednjim kotačićem miša ukoliko imate takav uređaj sa kotačićem.

 

Alatna Traka Kalendara Slobodnih Termina

Alatna Traka Kalendara Slobodnih Termina

 

 

Alatna traka kalendara slobodnih termina vam omogućuje slijedeće funkcije:

- kretanje terminima prethodni - slijedeći

- izbor (povratak) današnjeg datuma na kalendaru termina

- direktan izbor konkretnog datuma termina

- povećanje i smanjivanje pogleda unutar kalendara termina (kratica za zumiranje je: držeći CTRL tipku na tipkovnici mičite kotačić miša gore ili dolje)

- promjena aktivnog pregleda termina sa mjesečnim ili vremenskim pregledom

- vremenski pregled nudi izbor perioda za pregled putem Vremenske Skale

- Filtar Rezervacija omogućuje pregled svih vrsta rezervacija ili samo potvrđenih rezervacija

- Grupa Obrada nudi direktno pozivanje Izrade Ponude ili Izrade Rezervacije iz pregleda slobodnih termina

 

Kreiranje Ponuda i Rezervacija

 

Kreiranje nove Ponude ili Rezervacije možete pokrenuti sa ove forme.

Izaberite Jedinicu na vremenskom ili mjesečnom pogledu, te pokazivačem povlačenjem odaberite termin na kalendarskom prikazu dana vremenskog pregleda. Odaberite početak i kraj Rezervacije.

Nakon izbora termina Rezervacije, kliknite na opciju Izradi Ponudu ili Izradi Rezervaciju

 

Otvoriti će se forma za izradu željenog dokumenta, te prilikom odabira novog unosa, izabrani podaci će automatski popuniti željene stavke Rezervacije - datume od - do te smještajnu jedinicu i pokrenuti izračune.