Evidencija Ponuda

Navigation:  Referenca Alata Programa > Ponude-Predračuni >

Evidencija Ponuda

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alat Evidencija Ponuda vam daje uvid u sve ponude koje su izrađene u tekućoj godini. Trenutni pregled Ponuda po prethodnim godinama možete dobiti odabirom željene godine sa padajućeg izbornika Za Godinu pri vrhu popisa ponuda.
 

Evidencija Ponuda

 

 

Osnovne Informacije omogućavaju uvid detalja trenutno izabrane ponude.

Stavke Ponude sadrže informacije o svim stavkama trenutno izabrane Ponude.

 

Ponude možete pretraživati predviđenim alatom za pretragu Pretraga Ponuda pri vrhu popisa ponuda. Ovaj alat prihvaća bilo koju stavku unutar ponude za pretraživanje te radi po principu pretraživanja teksta. Svi nađeni elementi prilikom pretraživanja, biti će vizualno označeni na popisu ponuda, te vam olakšati izbor željene ponude.

 

Napredno pretraživanje ponuda omogućeno je posebnim alatom Napredni Filtar Ponuda, a poziva se pritiskom na gumb Uredi Filtar. Kako raditi sa naprednim filtrom pogledajte u posebnom opisu ostalih alata: Referenca Alata/Ostale Funkcije

 

Obradu izabrane Ponude možete pozvati klikom na gumb Obrada Ponude ili izborom iste funkcije na Glavnoj Alatnoj Traci.

 

Alatna Traka Evidencije Ponuda

Alatna Traka Evidencije Ponuda

 

 

Alatna traka alata Evidencija Ponuda omogućuje vam slijedeće funkcije u radu sa Ponudama:

- Izrada Ponude poziva alat za unos nove Ponude

- Prenesi u Rezervaciju otvara prozor za unos nove Rezervacije te prenosi stavke iz izabrane Ponude u stavke Rezervacije (korisno kada gost prihvati Ponudu)

- Obrada Ponude otvara izabranu Ponudu u prozor obrade ponude

- Obriši briše izabranu Ponudu

- Snimi snima promjene nastale nakon brisanja ponuda. Ukoliko nakon brisanja izabrane ponude ne snimite promjene, brisanje ponuda se zanemaruje!

- Osvježi Listu osvježava listu ponuda eventualnim promjenama pri obradi ponuda ili novim unosima

 

- Grupa Izvještaj sadrži standardne alate za ispis te izvoz Ponuda u podržane formate

- Grupa Pretraga Zapisa vrši brzu pretragu i filtar Ponuda po Šifri Ponude