Aktivne Ponude

Navigation:  Referenca Alata Programa > Ponude-Predračuni >

Aktivne Ponude

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aktivne Ponude sadrže listu trenutno aktivnih ponuda.

 

Aktivne Ponude

 

Osim osnovnih informacija izabrane ponude, koristan podatak je koliko ponuda još vrijedi dana (od današnjeg dana), kako ni pravodobno mogli reagirati pred istek ponude te obavijestiti Gosta o isteku ponude ili ponuditi promijenjene uvjete ponude.

Broj trenutno aktivnih ponuda vidljiv je i na glavnoj formi programa u Statusnoj Traci, ukoliko ste omogućili tu opciju u postavkama programa.

 

Alatna Traka Aktivnih Ponuda

Alatna Traka Aktivnih Ponuda

 

Alatna traka aktivnih ponuda omogućuje navigaciju kroz ponude na listi aktivnih ponuda.

Izabranu ponudu možete izmijeniti odabirom funkcije Izmjeni na alatnoj traci.

Funkcija Ispis Liste omogućuje ispis svih trenutno aktivnih ponuda na listi ponuda.

Pretraga Zapisa omogućuje brzu pretragu aktivnih ponuda po Šifri Ponude.