Napredni Filtar

Navigation:  Referenca Alata Programa > Ostale Funkcije >

Napredni Filtar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Napredni Filtar je alat koji vam omogućuje napredno filtriranje stavaka postavljajući višestruke uvjete.

Napredni filtar se nalazi na većini prozora koji vode Evidencije unesenih stavaka u program.

 

Uređivač Naprednog Filtra

Alati koji sadrže napredni filtar su slijedeći:

 

- Evidencija Ponuda

- Evidencija Gostiju

- Evidencija Rezervacija

- Statistika Rezervacija

- Knjiga Računa

- Statistika Prometa

 

Uređivač Filtra se poziva klikom na gumb Uredi filtar

Traka s informacijama Filtra

 

Nakon unošenja željenog broja uvjeta, krajnji rezultat filtra se ispisuje u podnožju liste, sa lijeve strane trake filtra.

Možete unositi proizvoljan broj uvjeta koji se kombiniraju u jedinstveni filtar, koji rezultira prikazanim redovima zapisa iz liste koji zadovoljavaju sve uvjete. Ostali redovi liste su skriveni.

Prednost ovakvog filtriranja je najprikladniji pri ispisu izvještaja samo određenih stavaka, te prilikom izračuna određenih informacija za statistiku.

 

Grupiranje Filtra:

Grupiranje više filtra

Grupiranje više filtra

 

Elementi Filtar Editora:

 

Filter Editor sa elementima filtra

 

Postupak unošenja filtra:

- Izaberite logički operater filtriranja klikom na oznaku: I ( logički operateri uključuju: I, Ili, Nije I, Ne Ili)

- nakon što je operater izabran, sa oznakom + dodajte uvjet filtra

- uvjet filtra se sastoji od: Kolone, Kriterij Operatera, Vrijednost - unesite ih redoslijedom

- ponovite postupak za dodavanje novih uvjeta

 

Novu grupu uvjeta možete dodati izborom na logički operator, te na padajućem izborniku izaberite Dodaj grupu.

Testirati filtar možete odabirom na funkciju Primjeni

Prihvatite filtar odabirom na funkciju U redu