Kreiranje Ponuda

Navigation:  Brzi Tutorijali >

Kreiranje Ponuda

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Novu Ponudu rezervacije kreirate izborom alata Ponude-Predračuni.

 

 

Ponuda

 

- Izaberite Izrada Ponude sa palete alata, te kliknite na Glavnoj Alatnoj Traci Nova Ponuda.

- ukoliko vam je gost nepoznat te nije već u evidenciji izaberite funkciju Brz Unos Gosta pored izbora gostiju, ili izaberite gosta sa padajućeg izbornika gostiju

- unesite broj odraslih i eventualno broj djece

- izaberite Osnovni Jezik Ponude ukoliko je gost stranac te želite ponudu prevedenu na jezik gosta (ukoliko je jezik podržan)

- unesite proizvoljnu Napomenu na ponudi ukoliko imate potrebu za time, te ju možete prevesti na jezik gosta pozivom funkcije Prevedi Napomenu. Napomenu možete popuniti i informacijama smještaja sa funkcijom Popuni Infom Jedinice.

 

Stavke Ponude

 

- nakon provjere slobodnih termina, unesite stavku ponude redoslijedom birajući od termina do smještaja na padajućim izbornicima.

- izaberite Dodaj Stavku za kreiranje stavke Ponude nakon izbora informacija

 

Dodatne Stavke Ponude

 

- izaberite uslugu sa padajućeg izbornika te unesite količinu za tu uslugu (ovisno o broju dana najma, ili po drugoj osnovi)

- unesite izabrane informacije u listu stavaka sa funkcijom Dodaj Stavku

 

Spremanje i Izvještaj

 

- prema potrebi unesite porez rezervacije i valutu obračuna pri dnu forme za izračun stavaka Ponude

- spremite izračunatu Ponudu sa funkcijom Snimi

- ispišite Ponudu, pošaljite je na E-poštu gosta ili izvedite Ponudu u neki od podržanih formata izvoza izborom željene funkcije na Glavnoj Alatnoj Traci

 

Prijenos u Rezervaciju

 

Ukoliko je Ponuda prihvaćena od Gosta, Ponudu možete pod šifrom ponude pronaći u alatu Evidencija Ponuda.

Pod alatom Evidencija Ponuda izaberite željenu Ponudu prema Šifri Ponude, te izaberite funkciju Prenesi u Rezervaciju.

Otvoriti će se forma za unos Rezervacije i popuniti će se sve stavke iz Ponude koju ste izabrali.