Glavna Menu Traka

Navigation:  Korisničko Sučelje >

Glavna Menu Traka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Glavna Menu Traka


 

 

Glavna Menu traka omogućuje brzi pristup nekim funkcijama programa a to su:

postavke programa

alati baze podataka

informacije o programu i sustav pomoći

izlaz iz programa

 

Ukoliko želite izdvojiti neku funkciju sa ovog menija te je učiniti još brže dostupnijom, možete desnim klikom miša izabrati funkciju sa menija koju želite te potvrdom na izbornik 'Dodaj na alatnu traku za brz pristup' dodati kraticu te funkcije na traku brzog pristupa koja se nalazi na vrhu glavnog prozora programa.

Istim postupkom možete ukloniti kraticu izabrane funkcije sa trake brzog pristupa potvrdom na izbornik 'Ukloni sa alatne trake za brzi pristup'.