Brzi Tutorijali

Navigation:  »No topics above this level«

Brzi Tutorijali

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovi Brzi Tutorijali će vam pružiti uvid u standardno kreiranje dokumenata Ponuda, Rezervacija i Računa te vas provesti kroz način rada istih. Koraci pri izradi Ponuda, Rezervacija, te izdavanja Računa slijediti će logičan niz te obuhvatiti većinu mogućnosti programa za rad sa smještajnim jedinicama i uslugama.