Automatska Nadogradnja

Navigation:  Uvodnik >

Automatska Nadogradnja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Automatska provjera i nadogradnja programa, omogućuje automatsku provjeru za novom verzijom programa.

U Postavkama Programa moguće je uključiti ili isključiti automatsku provjeru za novom verzijom.

 

Novu verziju možete provjeriti i samostalno, odabirom na Glavnoj Menu Traci: Informacije  - Alati Programa

 

 

Otvara se forma za preuzimanje nadogradnje ukoliko je nadogradnja pronađena (nova verzija programa).
 

 

 

Moguće su slijedeće opcije:

- Preskoči Verziju - ukoliko želite preskočiti verziju programa, odaberite ovu opiju. Program vas više neće upitati za nadogradnju do iduće verzije kada se pojavi.

- Upozori me kasnije - program će vas upitati za vrijeme upozorenja u vremenskim intervalima (korisno ukoliko ste u poslu sa programom, a trenutno ne želite/možete prekinuti radi nadogradnje)

- Nadogradi Sada - program će pokušati automatski preuzeti novu verziju programa, te nakon preuzimanja zatvoriti program, te pokrenuti nadogradnju.

 

Važno

Ukoliko odaberete opciju Preskoči Verziju nećete više moći provjeriti nadogradnju za tu verziju niti automatski niti ručno.

Novu verziju za nadogradnju programa ćete moći provjeriti jedino na Internet stranicama programa, odnosno autora programa: http://mediastudio.hr