Prijava TZ i MUP

Navigation:  Referenca Alata Programa > Alati Rezervacija >

Prijava TZ i MUP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Prijava Gostiju TZ i MUP vam omogućuje da ispišete standardne formulare za prijavu Gosta u Turističku Zajednicu i MUP. Svi gosti se prijavljuju u TZ a samo strani gosti se prijavljuju u MUP posebnim formularom za prijavu.

 

Prijava Gostiju u TZ i MUP

 

Listu Gostiju koje želite obraditi prijavama, možete filtrirati izborom termina Dolazaka alatima za izbor datuma u gornjem djelu forme.

Lista Gostiju sadrži popis gostiju iz Knjige Gostiju koje treba prijaviti u TZ i MUP. Prijava se vrši ispisom standardnih formulara za prijavu, koji se mogu osim ispisa i direktno poslati na željenu adresu e-pošte.

 

Nakon obrade prijava i odjava gostiju te ispisom formulara, izborom opcije označavanja prijava ili odjava odnosno klikom na opciju Potvrdi sve Prijave ili Potvrdi sve Odjave označiti će se polja prijave ili odjave na popisu gostiju.

Promjene je potrebno snimiti da bi ostale spremljene u evidenciji.

 

 

Alatna Traka Prijave Gostiju

Alatna Traka Prijave Gostiju

 

Alatna Traka Prijave Gostiju omogućuje izbor prijave ili odjave gostiju.

Ispis Prijave Gostiju te Ispis Odjave Gostiju rezultira različitim ispisom prijave gosta, a ovisi o trenutnoj izabranoj kartici prijave.

- ukoliko je izabrana kartica Prijava Gostiju TZ Ispis Prijave Gostiju će ispisati prijave i odjave u Obrazac 1

- ukoliko je izabrana kartica Prijava Stranih Gostiju MUP Ispis Prijave Gostiju će ispisati prijave i odjave u Obrazac 8a

 

Ispis formulara ovisi o postavkama izabranim u Postavkama Ispisa. Do postavka ispisa možete doći klikom na funkciju Postavke Ispisa

 

Kartica Online Prijava Gostiju omogućuje vam pristup portalu za OnLine prijavu gostiju direktno iz programa.

Na Kartici Online Prijava Gostiju možete dodati novu adresu prijave gostiju, koja će biti spremljena za buduću upotrebu.