Pospremanje Jedinica

Navigation:  Referenca Alata Programa > Alati Rezervacija >

Pospremanje Jedinica

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pospremanje Jedinica omogućava jednostavan uvid u termine Pospremanja odnosno čišćenja jedinica.

Grafička reprezentacija Pospremanja Jedinica uključuje mjesečni pregled po jedinicama, te datume termina završetka Rezervacija kada jedinice trebaju biti pospremljene.

 

Termini Pospremanja Jedinica

 

Moguće je pregledavati termine u nekoliko pogleda:

- tjedni pregled

- mjesečni pregled

- vremenska linija

 

Pregled je moguće regulirati alatom Pogled Termina koji povećava ili smanjuje broj dana pregleda.

Moguće je povećati i smanjiti broj jedinica koje se prikazuju.