Knjiga (Popis) Gostiju

Navigation:  Referenca Alata Programa > Alati Rezervacija >

Knjiga (Popis) Gostiju

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Knjiga (Popis) Gostiju je alat koji vam omogućuje vođenje evidencije gostiju u obliku Knjige Gostiju ili Popisa Gostiju

Svaki Iznajmljivač ima obvezu vođenja Knjige ili Popisa Gostiju, te prijavu gostiju nadležnim organima.

Knjiga Gostiju vam omogućuje jednostavno vođenje te ispis Knjige Gostiju i Popisa Gostiju u standardni formular definiran zakonom o vođenju Knjige Gostiju ili Popisa Gostiju.

 

Knjiga Gostiju

 

U Knjigu Gostiju upisujete sve goste za određenu rezervaciju, ali svi gosti nisu uneseni u Evidenciju Gostiju.

Gosta nosioca rezervacije možete izabrati sa padajućeg izbornika Izbor Gosta iz Evidencije, te se njegove osnovne informacije automatski popunjavaju u predviđena polja za unos u grupi Ostale Informacije Gosta (TZ i MUP)

 

Za prijavu TZ i MUP potrebne su osnovne informacije o Gostu, te će program javiti upozorenje ukoliko se izostave neke obavezne informacije Gosta. Ostale informacije koje nisu obavezne neće javiti upozorenje za obvezni unos, ali ukoliko su vam poznate, unesite ih u predviđena polja za unos. Oznake na listi Gost Prijavljen i Gost Odjavljen označit će se automatski prilikom pregleda Knjige (Popisa) Gostiju nakon obavljene prijave ili odjave Gosta u zasebnom alatu za Prijavu Gostiju: Prijava TZ i MUP

 

Alatna Traka Knjige Gostiju

 

Alatna Traka Knjige Gostiju omogućuje obradu i upravljanje informacijama Knjige Gostiju.

 

Postupak unosa Gosta u Knjigu Gostiju

 

- na Glavnoj Alatnoj Traci kliknite na funkciju Novi Unos. Kreirati će se novi unos u Knjigu Gostiju

- izaberite Gosta nosioca Rezervacije iz Evidencije Gostiju sa padajućeg izbornika Izbor Gosta iz Evidencije

- kliknite na gumb Popuni Informacijama

- osnovne informacije Gosta iz Evidencije biti će popunjene u predviđena polja za unos informacija

- unesite ostale informacije koje su vam poznate o Gostu nositelju Rezervacije

 

Unos dodatnih gostiju

 

Ukoliko postoje drugi Gosti u Rezervaciji, možete ih unijeti na slijedeći način:

- dodatnog Gosta možete unijeti gornje navedenim postupkom u prvoj stavci postupka, te ručno unositi sve informacije o Gostu (Gost nije u Evidenciji Gostiju)

- ukoliko slijedeći Gost za unos u Knjigu Gostiju ima slične informacije sa već unesenim Gostom iz evidencije (obiteljska veza, supruga, djeca..), unos je olakšan te je omogućeno dupliciranje već unešene stavke izborom stavke željenog Gosta na popisu te klikom na gumb Dupliciraj Stavku

 

- duplicirani unos biti će identičan izabranoj stavci a dozvoljena mjesta za ručnu promjenu informacija biti će grafički označena zelenom bojom.

- ostale informacije možete promijeniti u za to predviđenim mjestima unosa iznad liste gostiju

 

Nakon unosa Gostiju u Knjigu Gostiju sa Glavnoj Alatnoj Traci izaberite funkciju Snimi da bi spremili promjene.

 

Priprema za TZ i MUP

 

Nakon spremanja informacija u Knjigu Gostiju možete izabrane Goste pripremiti za prijavu u TZ i MUP slijedećim postupkom:

- držeći CTRL tipku na tipkovnici izaberite željene Goste za prijavu klikom na redove liste Gostiju koji će se označiti

(izbor cijelog reda moguć je tek nakon snimanja promjena u Knjigu Gostiju)

- izaberite funkciju na Glavnoj Alatnoj Traci Pripremi za TZ i MUP

- otvoriti će se novi prozor za prijavu TZ i MUP i izabrane stavke će biti automatski prenesene

 

Ispis Knjige i Popisa Gostiju

 

Možete ispisati Knjigu Gostiju ili Popis Gostiju radi potreba evidencije i radi arhiviranja, što je zakonska obveza za iznajmljivače.

Ispis se vrši u obliku standardnih formulara određenih zakonom o vođenju Knjige Gostiju i Popisa Gostiju

- Knjigu Gostiju ispisujete izborom funkcije Ispis Knjige Gostiju na Glavnoj Alatnoj Traci.

- Popis Gostiju ispisujete izborom funkcije Ispis Popisa Gostiju na Glavnoj Alatnoj Traci.

 

Popis Gostiju možete direktno izvesti u neki od podržanih formata izborom funkcije Format Izvoza na Glavnoj Alatnoj Traci.