Akontacije

Navigation:  Referenca Alata Programa > Alati Rezervacija >

Akontacije

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pregled Akontacija vas informira o iznosu uplaćenih akontacija rezervacija, te iznosu ostatka za uplatu.

 

Pregled Akontacija

 

 

Pregled Akontacija je informativnog karaktera te nema mogućnosti obrade stavaka. Sve stavke akontacija automatski se obračunavaju pri izračunavanju Rezervacija i Računa.

 

Alatna traka sadrži standardne funkcije kretanja zapisom, osvježavanja zapisa i pretrage liste Računa po Šifri Računa.