Smještajne Jedinice

Navigation:  Referenca Alata Programa > Administracija >

Smještajne Jedinice

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Smještajne Jedinice je alat koji vam omogućuje unos vaših smještajnih jedinica u obliku apartmana ili soba.

 

Smještajne jedinice

 

Unos i promjena informacija smještajnih jedinica izvodi se preko alatne trake smještajnih jedinica.

 

 

Broj smještajnih jedinica određen je vašom licencom koju ste pribavili od autora programa, te vam je onemogućena obrada i unos dodatnih smještajnih jedinica koje nisu uključeni u cijeni licence.

 

Važno!

 

Obrisati Smještajnu Jedinicu možete jedino ukoliko nije povezana niti sa jednom Rezervacijom!

Ukoliko imate potrebu obrisati postojeću Jedinicu, morate u Evidenciji Rezervacija obrisati sve učinjene rezervacije koje sadrže tu jedinicu.

U suprotnom, program će javiti pogrešku prilikom spremanja promjena.