Postavke Programa

Navigation:  Referenca Alata Programa > Administracija >

Postavke Programa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Postavke Programa određuju uvjete rada samog programa. Ovdje možete podesiti osnovne informacije koje utječu na izgled programa te njegovu funkcionalnost.

Postavke programa su podijeljene u nekoliko kategorija koje srodnu funkcionalnost grupiraju u skupine za jednostavnije snalaženje u postavkama.

Svaka grupa postavki temeljno je opisana u slijedećem poglavlju.

 

Postavke Programa Općenito

 

Kartice grupa postavki programa poredane su vertikalno, te njihovim izborom otvarate grupu srodnih postavki te izborom na gumb Prihvati prihvaćate sve promjene unesene kroz grupe. Nakon prihvaćanja ili odustajanja od prihvata postavki, prozor za unos i promjenu postavki će se automatski zatvoriti.

 

Osnovne Postavke

 

Vizualna Tema Programa skupina vam omogućuje promjenu izgleda programa sa nekoliko predviđenih tema izgleda. Teme možete pregledati bez promjene trenutne teme, tako da s lijeve ili desne strane kliknete na sliku teme gdje će se pojaviti strelica za prethodnu ili slijedeću temu.

Izbor Vizualne Teme je izbornik kamo možete izabrati temu koja vam se sviđa, te nakon potvrđivanja svih postavki funkcijom Prihvati, program će primijeniti izabranu temu.

 

Prikaz Elemenata skupina sadrži slijedeće elemente koji utječu na izgled glavnog prozora programa:

 

- Prikazuj alatnu traku u kompaktnom modu (ako je opcija izabrana, Glavna Alatna Trak biti će prikazana skriveno te se pojaviti tek dovođenjem pokazivača na karticu trake)

- Prikazuj traku brzog pokretanja na glavnoj formi (ako je opcija izabrana, u naslovnom djelu glavne forme programa biti će prikazana mala alatna traka za brzi pristup izabranim opcijama)

- Prikazuj dimenzije forme u statusnoj traci (dimenzije glavne forme su prikazane u mjernoj jedinici pixel)

- Prikazuj vremensku prognozu u statusnoj traci

- Automatski provjeri Nadogradnju prilikom pokretanja programa - izaberite opciju za automatsku provjeru nadogradnje

- Prikazuj uvodni ekran za brzi pristup funkcijama - odaberite za prikaz forme brzog pristupa

- Resetiraj raspored Palete Alata (nakon promjena rasporeda alata na Paleti Alata, ova opija će vratiti Paletu u osnovno stanje rasporeda)

 

E-mail Server

Postavke Email Servera

Postavke Email Servera

 

E-mail Iznajmljivača postavka: ovdje unesite svoju E-mail adresu koja će se nalaziti na poslanim porukama kao Pošiljatelj opcija. To je adresa na koju će vam potencijalni klijenti odgovoriti na vaš e-mail iz ponuda, pa se ujedno naziva Povratni E-mail.

 

Postavke E-mail servera sadrži postavke koje omogućuju slanje e-pošte direktno iz programa, bez posredništva vanjskih klijent programa. Postavke ovise o vašem Internet poslužitelju usluga, ali možete koristiti i postavke vaših Internet e-mail poslužitelja iako funkcionalnost slanja e-pošte nije zagarantirana sa svim ponuđačima usluga.

Neki ponuđači Internet e-mail usluga ne dozvoljavaju jednostavnu prijavu iako su sve postavke pravilno unesene i to iz sigurnosnih razloga.

 

Provjereno radi Google usluga G-mail koja nudi besplatni e-mail račun, pa ukoliko imate problema sa slanjem e-mail poruka iz programa, korištenjem postavki svog poslužitelja, ili postavki računa vašeg Internet poslužitelja, preporuka je da kreirate novi G-mail račun te njega koristite u komunikaciji sa vašim klijentima.

 

Provjeri Valjanost Postavki opcija će nakon pravilno unesenih postavki E-mail Servera, pokušati poslati E-mail poruku na vaš račun e-pošte koji ste unijeli pod E-mail Iznajmljivača, te vam odmah javiti o uspješnom ili neuspješnom pokušaju slanja poruke!

 

FTP Server Postavke

 

 

Postavke FTP Servera omogućuju direktan izvoz kalendara termina zauzeća u standardnom iCalendar formatu, na Internet server koji će se koristiti za sinkronizaciju sa kalendarima termina na Internetu.

Ukoliko ne želite koristiti direktan izvoz termina zauzeća u iCalendar formatu na web server, isključite oznaku Korist FTP poslužitelj za Sinkronizaciju. Možete izabrati lokalnu mapu za izvoz iCalendar datoteke, te sami dalje upravljati opcijama sinkronizacije iz izabrane lokalne mape.

Ukoliko ni lokalna mapa nije izabrana, program će prilikom izvoza upitati za izbor mape izvoza.

 

Detaljna uputstva pogledajte u poglavlju Postavke FTP poslužitelja za sinkronizaciju

 

Ponude/Rezervacije

 

Postavke Ponuda i Rezervacija omogućuju slijedeće opije:

 

- Obračun Boravišne Pristojbe opcija omogućuje izbor da li Iznajmljivač obračunava sam boravišnu pristojbu ili je ona uključena u cijenu.

Ukoliko je Boravišna Pristojba uključena u cijenu, Iznajmljivač bi trebao samostalno navesti tu informaciju na Ponudama i Potvrdama Rezervacija, a najbolje u napomeni izvještaja prilikom samog kreiranja dokumenata, ili u postavkama ispisa izvještaja.

 

- Razred Turističkog Mjesta omogućuje izbor kategorije mjesta za izračun boravišne pristojbe, pod koje Iznajmljivač pripada. Izbor mjesta utječe na daljnji izračun stavaka boravišne pristojbe.

 

Ponude skupina sadrži slijedeće postavke:

 

- Ponude su aktivne/vrijede dana omogućuje izbor osnovnog broja dana koliko želite da su Ponude valjane. Kod kreiranja Ponude uvijek možete promijeniti tu vrijednost za određenu ponudu.

- Upozori na broj Aktivnih Ponuda u statusnoj traci - upozorenje broja aktivnih ponuda u lijevom djelu statusne trake

- Osnovni Jezik Ponude/Rezervacije omogućuje da izaberete najčešće korišteni jezik za Ponude i Rezervacije. Prilikom izrade Ponuda ili Rezervacije uvijek možete promijeniti jezik za trenutnu Ponudu ili Rezervaciju.

- Vrijeme Prijave Gostiju omogućuje unos standardnog vremena dolaska odnosno prijave gostiju prilikom kreiranja Rezervacije

- Vrijeme Odjave Gostiju omogućuje unos standardnog vremena odlaska odnosno odjave gostiju prilikom kreiranja Rezervacije

 

Rezervacije skupina sadrži slijedeće postavke:

 

- Faktor uvećanja cijene noćenja - omogućuje  obračun uvećanja van rednih cijena na formama unosa Ponuda, Rezervacija i Računa

(Napomena: Uključivanje Faktora Uvećanja onemogućuje slobodnu obradu Rezervacije - produženje ili skraćivanje Rezervacije na Vremenskom Planeru)

- Osnovna Vrsta Nove Rezervacije omogućuje izbor najčešće unesene vrste Rezervacije između tri ponuđene vrste, koje se koriste u planiranju Rezervacija te se prikazuju u drugačijoj boji na Vremenskom Planeru Rezervacija.

- Boje Vrste Rezervacija na Vremenskom Planeru omogućuju izbor prikaza distinktivnih boja za pojedinu vrstu rezervacije.

 

Računi

 

Postavke Računa omogućuju slijedeće opcije:

 

- Izdavanje Računa opcija izbora ovisi o tome da li je Iznajmljivač mali obveznik Fiskalizacije (npr. plaća porez na dohodak od samostalne djelatnosti - firma, obrt)  te zakonski mora izdavati račune iz Ovjerene Knjige Računa. U tom slučaju mu nije dozvoljeno izdavati Račune ne-fiskalnim programom, pa programom izdaje Evidenciju Boravka uz izdani Račun iz ovjerene knjige računa. Ukoliko Iznajmljivač nije obveznik Fiskalizacije, odnosno iznajmljuje smještaje kao fizička osoba - Građanin, smije izdavati običan račun pa tako i program ispisuje izvještaj kao Račun za boravak.

- Datum Kreiranja Računa kod prijenosa Rezervacija omogućuje izbor da se pri kreiranju Računa prijenosom Rezervacije, prenese i datum kada je Rezervacija kreirana. To omogućuje da datum Rezervacije ujedno bude datum Računa.

 

Knjiga Gostiju

 

Izaberite opciju ako želite koristiti Popis Gostiju umjesto Knjige Gostiju (samo u PROFESSIONAL verziji), što prikazuje samo stavke koje su obavezne za unos kod vođenja Popisa Gostiju

Izbor Prijave Stranih Gostiju na MUP vam omogućuje da sakrijete stavke za samostalno prijavljivanje gostiju na MUP jer će to ta vas napraviti vaša TZ.

 

Postavke Ispisa

Postavke Ispisa

Postavke Ispisa

 

Otvori Formu Postavka Ispisa je poveznica za novi prozor sa detaljnim postavkama Izvještaja.

 

Pohrana Podataka

 

Pohrana Podataka je mjesto na kojem upravljate održavanjem Baze Podataka programa. Greške u radu sa bazom podataka mogu biti nepredvidive i iako ne tako česte u jedno-korisničkim programima, mogu se dogoditi te narušiti i onemogućiti rad sa programom. Nakon izvjesnog rada sa programom, preporučljive su redovite pohrane podataka, kako šteta nakon oštećenja i povrata podataka ne bi bila velika.

 

Pohrana Podataka omogućuje slijedeće opcije:

- Mapa Pohrane Podataka vam omogućuje izbor mjesta na koji želite automatski pohraniti bazu podataka kako bi zaštitili podatke ukoliko se pojavi greška. Zadana mapa će se automatski otvoriti kod postupka povrata podataka, te vam ponuditi izbor pohranjenih podataka.

- Dodaj datum/vrijeme nazivu pohrane omogućuje da uz postavljeni naziv arhive, nazivu dodate datum i vrijeme

- Zatraži potvrdu prije prepisivanja postojeće pohranjene verzije, izaberite ukoliko želite da vas program upita za potvrdu prije prepisivanja preko postojećih podataka pohranjene arhive sa istim imenom

- Postavi Lozinku Arhiviranja, izaberite da li želite zaštititi arhivu zaporkom (lozinkom). Upravljanje lozinkom regulirano je programom. Ukoliko lozinka nije definirana, pri povratu podataka prethodno zaštićene arhive, biti će te upitani za unos lozinke!

 

Alati Arhiviranja omogućuju slijedeće funkcije:

- Pohrani Podatke pokreće postupak pohrane podataka na predviđeno mjesto

- Pohrani na drugu lokaciju pokreće postupak pohrane podataka sa upitom mjesta po izboru

- Povrat Arhiviranih Podataka pokreće postupak povrata podataka iz arhive

 

Alati Baze Podataka

 

Alati Baze Podataka Programa omogućuju slijedeće funkcije:

- Aktivna Baza Podataka je informacija o mjestu aktivne Baze Podataka programa i ne može se promijeniti

- Mapu aktivne baze možete otvoriti opcijom Otvori Mapu Baze Podataka

 

Popravak i Optimizacija baze Podataka omogućuje slijedeće funkcije:

- Provjera Strukture Baze Podataka pokreće postupak provjere Baza Podataka

- Optimizacija Baze Podataka pokreće postupak optimizacije Baze podataka

 

Izrada Baze Podataka:

- Izrada nove Baze Podataka koja omogućuje novi početak rada sa programom

 

Izrada DEMO Baze Podataka

- Izrada nove Baze Podataka koja sadrži DEMO (demonstracijske) informacije za testiranje programa

 

Važno!

DEMO podaci ne dolaze uključeni u Bazi Podataka pri samoj instalaciji programa!

Ukoliko želite koristiti DEMO podatke prilikom testiranja programa Apartmani.NET, odaberite Izradi DEMO Bazu Podataka opciju.

 

DEMO podaci sadrže slijedeće informacije:

- Iznajmljivač

- Gosti

- Sezone

- Smještajne jedinice

- Cijene smještajnih jedinica

- Dodatne usluge

- Informacije izvještaja

 

Kada želite završiti sa testiranjem programa, obavezno pokrenute izradu nove Baze Podataka, te popuniti sve potrebne informacije!

 

Prilikom korištenja DEMO baze programa, neke informacije su onemogućene za promjenu.

 

Informacije o Provjeri i Optimizaciji

 

Provjera Baze Podataka se automatski izvodi pri svakom pokretanju programa.

Potreba za pokretanjem osobne provjere baze podataka, je u rijetkim slučajevima kada se nakon rada programa događaju pogreške sa pristupom bazi podataka, ili iz drugog razloga posumnjate u ispravnost pristupa bazi podataka.

 

Optimizaciju Baze Podataka je preporučeno napraviti tek nakon dugotrajnog korištenja programa i višestrukog unošenja i brisanja podataka.

Optimizacija će pokušati izbrisati prazne i redundantne unose u bazi podataka, te time smanjiti veličinu baze podataka.

 

Važno!

Prije optimizacije baze podataka ili kreiranja nove Baze, obavezno napravite Arhiviranje (Pohranu Baze Podataka) radi sigurnosti od gubitka informacija ili eventualnih pogreški nastalih optimizacijom ili kreiranjem nove Baze podataka!