Iznajmljivač

Navigation:  Referenca Alata Programa > Administracija >

Iznajmljivač

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Informacije o Iznajmljivaču unosite putem ovog alata. Informacije Iznajmljivača se koriste na brojnim mjestima unutar programa, pa pazite na ispravnost i potpunost informacija koje unosite.

 

Informacije Iznajmljivača