Cjenik Smještajnih Jedinica

Navigation:  Referenca Alata Programa > Administracija >

Cjenik Smještajnih Jedinica

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cjenik Smještajnih Jedinica je alat za dodjelu cijena vašim smještajnim jedinicama, ovisno o sezonama koje ste ranije unijeli u sustav.

 

 

Cijene jedinicama dodijelite tako da izaberete Sezonu sa padajućeg izbornika u lijevom dijelu forme, a jedinice se automatski filtriraju te ispisuju za tu sezonu. Unutar tabele pored svakog naziva jedinice, unesete cijenu te jedinice uzimajući u obzir odabranu sezonu. Pritiskom na tipku Enter na tipkovnici, odmah možete početi unositi slijedeću cijenu jedinice koja se nalazi ispod prethodne unesene cijene.

 

Obavezno spremite promjene sa funkcijom Spremi Promjene

 

Ukoliko je došlo do promjena u broju jedinica, odnosno ako ste unijeli nove jedinice u program, morate izabrati funkciju Resetiraj Jedinice/Cijene što će izbrisati trenutne cijene jedinica, te na popis dodati nove jedinice za svaku sezonu najma. Sve cijene jedinica je potrebno ponovo unijeti za odabrane sezone, odnosno odabranu godinu.

 

Ispis Smještajnih Jedinica možete pozvati funkcijom Ispis Smještajnih Jedinica.
Ispis možete koristiti za izvještaj o cijenama jedinica za goste, ili izvesti u neki od podržanih formata te dalje prilagoditi vašim potrebama.

 

Automatizirana Izrada Cjenika

 

Pozivom na funkciju Izradi Cjenik Za Godinu možete pokrenuti postupak automatskog unosa cijena svih smještaja za sve sezone. Postupak za svaku Sezonu upita za cijenu, koju dodjeljuje svim jedinicama za tu Sezonu. Postupak se ponavlja za sve unesene Sezone. Nakon unosa svih cijena Jedinica, prema potrebi promijeniti cijene pojedinih jedinica, te spremite promjene.

(ova opcije je korisna kod većeg broj jedinica koje imaju istu cijenu)

 

Ispis Smještajnih Jedinica možete pozvati funkcijom Ispis Smještajnih Jedinica.
Ispis možete koristiti kao izvještaj o cijenama jedinica za goste - Cjeniku Jedinica, ili izvesti u neki od podržanih formata te dalje prilagoditi vašim potrebama.