Značajke Programa

Navigation:  Uvodnik >

Značajke Programa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Koje su mogućnosti i značajke programa MojaZgrada.NET?

 

Značajke programa su brojne i redovito se nadopunjuju novim značajkama svakom novijom verzijom programa, pa izdvajamo one najvažnije i najistaknutije:

 

Katalozi Zgrada, Prostora, Obveznika i Partnera

Poslovne Knjige - Zaduženja, Izvoda Zgrada, Naknada Upravitelju, Dnevnik Zgrade, Saldo-Konti, Virmani, Izlazni Računi

Obrade i knjiženja izvoda

Slobodni unos HUB-3A naloga

Obrada i knjiženje zaduženja Obveznika

Naknade Upravitelju

Automatska Izrada i obrada serije virmana (uplatnica)

Automatsko knjiženje izvoda uplata svih računa izrađenih programom

Narudžbenice Partnerima

Šifranici Banaka, Općina, Konto Plan

Izvještaji obračuna prostora, zgrada, prihoda i rashoda

Alati za provjeru i pohranu baze podataka

Automatizirana nadogradnja programa na nove verzije

Izračun i ispis BARCODE-a na virmanima uplata Pričuva

Filtriranje izvještaja po periodu, prilagodba izvještaja

Prilagođen ispis namijenjen Obveznicima, predstavnicima, partnerima i drugo

Brojne druge opcije i značajke