Referenca Alata Programa

Navigation:  »No topics above this level«

Referenca Alata Programa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovaj odjeljak detaljno opisuje rad sa pojedinim grupama alata unutar Palete Alata te opisuje postupke korištenja pojedinih alata.
Ovdje možete saznati kako koristiti dostupne elemente grafičkog sučelja u kreiranju vaših dokumenata. Svi alati programa su podijeljeni u logične skupine unutar paleta.

 

Za brzi početak rada preporučamo vam da obavezno pregledate poglavlja: