Konto Plan

Navigation:  Referenca Alata Programa > Šifranici >

Konto Plan

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konto Plan

clip0032_zoom75

 

 

Šifranik Konto Plan sadrži popis predloženih Konto šifra. Predložen Šifranik dolazi popunjen sa informacijama prilikom instalacije programa.

Prema vašim potrebama, Šifranik Konta možete urediti te promijeniti unesene informacije sa funkcijom Obrada

 

Obavezno spremite promjene nakon obrade