Knjiga Ugovora Partnera

Navigation:  Referenca Alata Programa > Knjige Računa >

Knjiga Ugovora Partnera

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Knjiga Ugovora/Obveza Partnera

 

clip0139_zoom70

 

Knjiga Ugovora Partnera omogućuje uvid i evidenciju obveza Dobavljača/Partnera prema Zgradi na osnovu ugovora usluga Dobavljača/Partnera. (npr. razne naknade, najam reklamnih prostora, osiguranja i drugo)

 

Forma omogućuje detaljan uvid u izrađene Obveze/Ugovore.

Za pregled stavka pojedinog ugovora možete kliknuti na oznaku + izabrane stavke na listi Ugovora, što će proširiti izabrani red te prikazati stavke izabranoga Ugovora.

 

Za storniranje ugovora potrebno je sa Liste izabrati željeni Ugovor te izabrati funkciju Storno.

 

Ispis (pregled prije ispisa) jednoga Ugovora, te izvoz više Ugovora možete izabrati nakon što ste izabrali jedan ili više Ugovora, te izabrati funkciju Ispis Izabranih Ugovora.

Ukoliko je izabrano više Ugovora, program će ponuditi automatski izvoz izabranih stavaka u PDF formatu, te ponuditi izbor mape za izvoz dokumenata. Izvezeni dokumenti se kasnije mogu jednostavno ispisati ili poslati na daljnju obradu, prema potrebi.

 

clip0140

 

 

Obrada i Unos Ugovora Partnera

 

Za Obradu postojećeg Ugovora izaberite stavku sa Liste Ugovora i odaberite funkciju Obrada

Za izradu novog izaberite funkciju Novi Ugovor. Otvoriti će se forma za Unos Obveze Dobavljača

 

clip0141_zoom70

 

 

Unos Ugovora omogućuje unos i obradu Ugovora/Obveze Dobavljača. Ugovor se sastoji od nekoliko važnih elemenata.

 

- U korist Zgrade - potrebno izabrati prije izrade Ugovora

- Dobavljač Usluge - potrebno izabrati prije izrade Ugovora

 

- Šifra Ugovora - Šifra  je interna šifra Ugovora koja se automatski izrađuje pri svakom novom Ugovoru. Struktura šifre je: Godina/Broj Ugovora za Godinu

- Broj Ugovora - standardna fiskalna struktura (Broj Ugovora/Zgrada/MjesecGodina)

- Nadnevak (Datum i vrijeme kreiranja)

- PNB Primatelja - poziv na broj primatelja se koristi kod automatskog knjiženja izvodom banke

- Operater Naplate - naziv operatera koji je sastavio Ugovor (postaviti u postavkama programa)

- Rok za Naplatu (dana)

- Vrsta Fakture

- Dospijeće naplate - izračunava se prema odabiru elementa Rok Za Naplatu

- Način plaćanja (Transakcijski Račun)

- Na Teret Dobavljača - popunjaju se automatski nakon što se izabere Kupac

- Konto Knjiženja - potrebno je izabrati Konto knjiženja radi automatskog prepoznavanja i knjiženja izvoda

 

Unos Stavaka Obveza

 

Unos stavaka omogućuje jednostavni unos i obračun stavaka Ugovora.

Ugovor može sadržavati više stavaka.

Potrebno je unijeti slijedeće informacije stavke:

- Naziv stavke

- Mjernu Jedinicu

- Cijenu

- Popust (ukoliko postoji ili je vrijednost 0,00)

- Količina (unijeti za obračun veće količine po jediničnoj mjeri ili ostaje 1,00)

 

Za dodavanje stavke obveze na Ugovor potrebno je odabrati funkciju Dodaj Stavku

Za brisanje dodane stavke izaberite stavku na listi Stavke Računa te izaberite Obriši Stavku

 

Ispis (pregled prije ispisa) Ugovora možete izabrati nakon što ste spremili Ugovor, te izabrati funkciju Ispis Ugovora. Postavke ispisa Ugovora možete podesiti opcijom Postavke Ispisa. Ugovori se za ispis tretiraju kao Računi.

 

Napomena na Izvještaju

- prema potrebi možete dodatno napisati napomenu koja će se ispisati u sredini izvještaja Ugovora. Ova napomena vrijedi samo za trenutni Izvještaj.

- trajnu napomenu koju želite ispisivati na izvještajima možete podesiti u Postavkama Izvještaja - Izvještaj Računa