Knjiga Obračuna

Navigation:  Referenca Alata Programa > Poslovne Knjige >

Knjiga Obračuna

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Knjiga Obračuna (Salda - Konti)

 

clip0039_zoom75

 

Knjiga Salda-Konti je posebna Knjiga svih evidencija obračuna Zaduženja Pričuva, te svih uplata Pričuva po Izvodima, koja omogućuje uvid u sve uknjižene obračune i uplate Pričuve za izabranu zgradu.

Zaduženja Obveznika moraju se prema periodima nastupanja ili potrebi Upravitelja, nakon izrade Zaduženja ručno knjižiti u Knjigu Salda-Konte!

 

Knjiga Salda-Konti se automatski popunjava uknjiženim Izvodima uplate Pričuve, ukoliko je u postavkama programa izabrano Automatsko Knjiženje Izvoda Pričuve.

Ukoliko nije izabrana ta opcija, Izvodi Pričuve moraju se ručno knjižiti u Knjigu Salda-Konti nakon knjiženja u Knjizi Izvoda Zgrade!

 

Potrebno je izabrati Zgradu i Prostor kako bi se prikazali obračuni za izabrani Prostor.

 

Moguće je izabrati samo Zgradu, te kod prostora izabrati funkciju "Svi Prostori", te vidjeti obračune svih prostora odabrane Zgrade!

Ova funkcija omogućuje brzu provjeru svih stavaka knjiženja za Zgradu, te se koristi za brzi pronalazak željene stavke.

clip0178

 

Otvorene Stavke

 

Na alatnoj traci nalazi se nova funkcija Otvorene Stavke

clip0179

 

Funkcija omogućuje prikaz Otvorenih Stavaka Obveznika, odnosno stavaka Obračuna za koje nisu evidentirane uplate putem knjiženih Izvoda. Funkcija uspoređuje PNB (poziv na broj primatelja) kod Obračuna i evidentiranih uplata sa Izvoda, te prikazuje samo stavke koje nemaju povezane (jednake) PNB vrijednosti.

Get-InfoFunkciju je moguće koristiti samo ukoliko izrađeni Obračuni i knjiženi Izvodi iz banaka, sadrže informacije PNB vrijednosti! Ukoliko Obračuni ili Izvodi ne sadrže PNB, stavke se ignoriraju te je potrebno ručno filtrirati stavke.

 

Funkcija je namijenjena uglavnom za prikaz neplaćenih termina zaduženja prilikom utuživanja Obveznika, te pokretanja postupaka prisilne naplate dugovanja.

 

clip0180_zoom70

 

Obrada Knjiženja

 

clip0040

 

Izvod možete obraditi (prepraviti) odabirom funkcije Obrada

Izvod možete izbrisati iz Saldo - Konta odabirom funkcije Obriši Izabrano

 

Moguće je izabrati više stavaka držeći CTRL tipku na tipkovnici, te lijevom tipkom miša izaberite višestruke stavke, kako bi ih zajedno brisali sa liste.

 

Izvještaj i Ispis stanja pričuve Prostora  možete pregledati nakon izbora Zgrade i izbora Prostora na Saldo - Konti, te odabirom funkcije Ispis Knjige