Knjiga Faktura Upravitelja IFA

Navigation:  Referenca Alata Programa > Knjige Računa >

Knjiga Faktura Upravitelja IFA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Knjiga Izlaznih Faktura Upravitelja (IFA)

 

clip0117_zoom75

 

Knjiga Računa IFA omogućuje uvid i evidenciju izdanih računa (Faktura) Upravitelja za obavljene usluge prema Kupcima ili Partnerima.

 

Forma omogućuje detaljan uvid u izrađene račune. Za pregled stavka pojedinog računa možete kliknuti na oznaku + izabrane stavke na listi računa, što će proširiti izabrani red te prikazati stavke izabranoga računa.

 

Za storniranje računa potrebno je sa Liste Računa izabrati željeni Račun te izabrati funkciju Storno Računa

 

Ispis (pregled prije ispisa) jednoga Računa, te izvoz više Računa možete izabrati nakon što ste izabrali jedan ili više Računa, te izabrati funkciju Ispis Izabranih Računa.

Ukoliko je izabrano više Računa, program će ponuditi automatski izvoz izabranih Računa u PDF formatu, te ponuditi izbor mape za izvoz dokumenata. Izvezeni dokumenti se kasnije mogu jednostavno ispisati ili poslati na daljnju obradu, prema potrebi.

 

clip0118

 

 

Obrada i Unos Računa

Za Obradu postojećeg Računa izaberite Račun sa Liste Izlaznih Računa i odaberite funkciju Obrada

Za izradu novog računa izaberite funkciju Nova Faktura. Otvoriti će se forma za unos Računa Unos Faktura Upravitelja

 

clip0119_zoom75

 

 

Unos Izlazne Fakture omogućuje unos i obradu izlazne fakture. Izlazna Faktura se sastoji od nekoliko važnih elemenata Računa.

 

- Šifra Računa - Šifra računa je interna šifra Računa koja se automatski izrađuje pri svakom novom Računu. Struktura šifre je: Godina/Broj Računa za Godinu

- Broj Računa - fiskalna struktura računa (Broj Računa/Poslovni Prostor/Naplatni Uređaj) - može sadržavati znakove razdjelnika / ili - (podesivo u postavkama programa)

- Nadnevak Računa (Datum i vrijeme kreiranja)

- Operater Naplate - naziv operatera koji je sastavio račun (postaviti u postavkama programa)

- Rok za Naplatu (dana)

- Vrsta Računa

- Dospijeće naplate - izračunava se prema odabiru elementa Rok Za Naplatu

- Način plaćanja (Transakcijski Račun)

- Informacije Partnera/Kupca - popunjaju se automatski nakon što se izabere Kupac

 

Unos Stavaka

 

Unos stavaka omogućuje jednostavni unos i obračun stavaka Računa.

Račun može sadržavati više stavaka.

Potrebno je unijeti slijedeće informacije stavke:

- Naziv stavke

- Mjernu Jedinicu

- Cijenu

- Porez (postavljeno automatski u postavkama)

- Popust (ukoliko postoji ili je vrijednost 0,00)

- Količina (unijeti za obračun veće količine po jediničnoj mjeri ili ostaje 1,00)

 

Za dodavanje stavke na račun potrebno je odabrati funkciju Dodaj Stavku

Za brisanje dodane stavke izaberite stavku na listi Stavke Računa te izaberite Obriši Stavku

 

Ispis (pregled prije ispisa) Računa možete izabrati nakon što ste spremili Račun, te izabrati funkciju Ispis Računa. Postavke Ispisa Računa možete podesiti opcijom Postavke Ispisa.
 

 

Napomena na Izvještaju

- prema potrebi možete dodatno napisati napomenu koja će se ispisati u sredini izvještaja Računa (tijelu računa). Ova napomena vrijedi samo za trenutni Izvještaj.

- trajnu napomenu koju želite ispisivati na izvještajima možete podesiti u Postavkama Izvještaja - Izvještaj Računa