Izrada Računa Održavanja za Pravne Subjekte

Navigation:  Tutorijali Rada Programom Za Upravitelja >

Izrada Računa Održavanja za Pravne Subjekte

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Izrada Računa Održavanja za Pravne Subjekte

 

Ukoliko za održavanje zgrada (Pričuve) pravnim subjektima želite umjesto uplatnica, izdavati Fakture odnosno R-1 račune Održavanja Zgrada, program vam omogućuje automatiziranu izradu računa održavanja zgrada za Pravne Subjekte.

Evidencija računa nakon postupka izrade vodi se u knjizi Računi Održavanja Zgrada IRA-O.

 

Prilikom automatske izrade računa održavanja, za svaku pravnu osobu, vlasnika jednog ili više prostora pojedine Zgrade, biti će izrađen jedan Račun sa stavkama za svaki Prostor unutar Zgrade kojeg je vlasnik.

 

Da bi program izradio Račune za pravne subjekte umjesto Virmane, potrebno je u Postavkama Programa (kartica Faktori Obračuna) uključiti opciju Izradi Fakture za Pričuvu Pravnim Subjektima umjesto izrade Virmana

 

clip0021

 

 

Izradu Računa pravnim subjektima pokrenite pozivom funkcije za izradu standardnih Virmana - na Glavnoj Alatnoj Traci izaberite funkciju Priprema Serije Virmana.

 

clip0136

 

Obrada Zgrade:

- Možete izabrati Sve Zgrade ili pojedinu Zgradu

 

Obrada Prostora:

- Obavezno mora biti izabrana opcija Prostori u Vlasništvu Pravnih Osoba

 

Ostale informacije unesite prema potrebi isto kao i za izradu Virmana zaduženja, te pokrenite izradu sa Izradi Seriju Virmana

 

Nakon potvrdnog odgovora na upit o izradi Serije Virmana, pojavljuje se informacija o izradi Faktura održavanja (IRA - O) za pravne osobe:

 

clip0137

 

Izaberite potvrdno za nastavak rada i izrade Fakture.

 

Nakon uspješne izrade Računa Održavanja Zgrada program će automatski otvoriti formu Računi Održavanja Zgrada IRA-O.