Informacije Upravitelja

Navigation:  Referenca Alata Programa > Alati Programa >

Informacije Upravitelja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alati Programa

 

clip0028

 

 

Informacije Upravitelja

 
clip0029_zoom70

 

Informacije o Upravitelju potrebno je unijeti prije početka rada sa programom. Formu za unos Informacije Upravitelja možete otvoriti putem Glavne Alatne Trake - Alati Programa, ili izborom modula Alati Programa na Paleti Alata.

 

Nakon unosa svih potrebnih informacije, spremite promjene izborom funkcije Spremi na alatnoj traci forme.