Evidencija Usluga/Naknada

Navigation:  Poslovanje Objedinjenom Naplatom >

Evidencija Usluga/Naknada

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Evidencija Usluga/Naknada
 

clip0151

 

Forma služi za pojedinačan unos usluga i naknada koje se dodaju kao stavke na Fakture IFA-Z.

Forma se ujedno koristi i kao evidencija unesenih pojedinačnih usluga i naknada.

 

Šifra/Oznaka Usluge proizvoljna je alfanumerička vrijednost koja služi za grupaciju i prepoznavanje pojedine usluge na listi, kako bi se mogla jednostavno pronaći prilikom unosa stavaka a fakturi IFA-Z.

 

Preporuka je da se Šifra/Oznaka pažljivo planira prije unosa usluge, kako bi se usluga grupirala prema šifri na listi usluga, te tako logički bila povezana sa uslugama iste ili slične kategorije.