Sistemski Zahtjevi

Navigation:  Uvodnik >

Sistemski Zahtjevi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Minimalni zahtjevi za rad programa Apartmani.NET Fiskal su slijedeći:

 

- Operacijski sustav Microsoft Windows XP sa instaliranim ServicePack 3 ili noviji

- Instalirani Microsoft Net Framework 3.5 ili noviji

 

Program je kompatibilan sa novijim operacijskim sustavima poput Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 , Windows 8, 8.1 te x64 verzijama navedenih operacijskih sustava

 

Naša preporuka za ugodan rad:

Windows 7 Operacijski Sustav ili noviji.

 

Potrebne komponente koje nemate instalirane na računalu, instalacijska procedura će pokušati potražiti i instalirati putem Interneta za vrijeme instalacije samog programa. Ostale komponente neophodne za rad samog programa, biti će instalirane instalacijskom procedurom samog programa.